Terug

Vergunningen ICBE Voor Beleggingsinstellingen

Een belangrijk onderdeel van de Wft zijn bepalingen die financiële ondernemingen verplichten om over een, door DNB of de AFM te verstrekken, vergunning te beschikken. Deze vergunningplicht bestond ook al in de verschillende financiële toezichtswetten die per 1 januari 2007 zijn opgegaan in de Wft.

Bepalingen over de plicht om over een vergunning te beschikken zijn opgenomen in hoofdstuk twee (deel Markttoegang Financiële Ondernemingen) van de Wft. In dit deel is voor de verschillende soorten financiële ondernemingen een verbodsbepaling opgenomen dat bepaalde activiteiten niet zonder vergunning mogen worden uitgevoerd.

Voor ICBE’s betreft dit de bepaling voor het Aanbieden van rechten van deelnemingen in beleggingsinstellingen en icbe’s: afdeling 2.2.7., artikel 2:69b Wft.

Vergunning aanvragen

Voor het aanbieden van rechten van deelneming in een ICBE dient op grond van artikel 2:69b Wft een vergunning door de AFM te worden afgegeven. ICBE's kunnen de vorm hebben van een beleggingsmaatschappij of een beleggingsfonds. De beheerder van de ICBE heeft de vergunningplicht. Alleen als een beleggingsmaatschappij zelf geen beheerder heeft dient de beleggingsmaatschappij zelf over een vergunning te beschikken.

 

Verklaring van geen bezwaar (vvgb)

Houders van een gekwalificeerde deelneming in een beheerder van een ICBE-beleggingsinstelling dienen een verklaring van geen bezwaar (vvgb) aan te vragen voor het houden, verwerven of vergroten van deze gekwalificeerde deelneming. Deze vvgb zal niet door de AFM, maar door De Nederlandsche Bank (DNB) worden afgegeven. De aanvraag hiervoor dient eveneens bij DNB te worden gedaan.

Een uitzondering hierop is dat de aanvraag voor een vvgb voor een gekwalificeerde deelneming in een beheerder van een ICBE-beleggingsinstelling gelijktijdig met de vergunningaanvraag bij de AFM kan worden ingediend, indien de beheerder op het moment van de aanvraag van de vvgb nog geen vergunning heeft. 

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsinstellingen