Terug

Toezicht op ICBE's Voor Beleggingsinstellingen

Uw organisatie valt onder het toezicht van de AFM:

  • Als uw organisatie een beleggingsmaatschappij is.
  • Als uw organisatie een beleggingsfonds is.

U hebt niet altijd een vergunning van de AFM nodig. Als u geen vergunning nodig hebt, staat u ook niet onder toezicht van de AFM. Kijk in de VrijstellingsregelingWft of u een vergunning nodig hebt.

Waar houden wij toezicht op?

Wij houden toezicht op het gedrag van ICBE's. Wij controleren of u zich aan de wetten en regels houdt die gaan over onder meer de volgende onderwerpen.

  • De informatie die u volgens de wet aan consumenten móet geven. Bijvoorbeeld de informatie op de website, de financiële bijsluiter, het jaarverslag en het prospectus. 
  • Of uw bedrijfsvoering beheerst en integer is.

Waarom houdt de AFM hier toezicht op?

Wij houden toezicht op het gedrag van ICBE's om consumenten te beschermen. Consumenten moeten een weloverwogen keuze kunnen maken over hun belegging. Iedereen die belegt, moet kunnen begrijpen hoe de belegging in elkaar zit. Daarom houden wij toezicht op de informatie die u aan de consumenten geeft.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsinstellingen