Terug

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) Voor Beleggingsinstellingen

Het toezicht van de AFM is risicogebaseerd. Dit houdt onder meer in dat de AFM aangeleverde informatie via periodieke vragenlijsten gebruikt om risicoprofielen op te stellen van beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, beheerders van instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE’s) en beheerders die zich hebben aangemeld voor het AIFMD-registratieregime van artikel 2:66a Wft (de zogenoemde ‘light’ beheerders).

Deze risicoprofielen geven de AFM een algemeen beeld van de witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s in de markt en in hoeverre de Wwft en de Sanctiewet worden nageleefd. Daarnaast kan de AFM deze risicoprofielen gebruiken bij het maken van keuzes in de toezichtstrategie.

Aan de rechterzijde van deze pagina zijn de Nederlandse en de Engelse versie van de vragenlijst 2020 te downloaden.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsinstellingen