Terug

Verplichte meldingen Voor Beleggingsinstellingen

Als er iets verandert in uw onderneming kan dat van invloed zijn op de vergunning die de AFM heeft verleend op basis van de informatie die u destijds heeft aangeleverd. Daarom schrijft de wet voor dat een AIFM wijzigingen ten aanzien van onderwerpen die in het kader van de vergunningverlening zijn getoetst, moet melden bij de AFM. Dit heet een materiële wijziging en wordt beschreven in artikel 4:26 Wft en artikel 88a en 88b BGfo.

Voorbeelden van wijzigingen die u moet melden, zijn:

  • wijzigingen ten aanzien van onderwerpen die in het kader van de vergunningverlening zijn getoetst, die u per e-mail stuurt naar meldingenaifmd@afm.nl
  • wijzigingen ten aanzien van een door uw onderneming beheerde beleggingsinstelling, die u per e-mail stuurt naar meldingenaifmd@afm.nl
  • verkrijging of beëindiging van een deelneming en/of controle in een onderneming
  • aanstelling van een externe taxateur of beëindiging van deze aanstelling
  • uitbesteding van werkzaamheden of beëindiging van deze uitbesteding

Gebruik hiervoor de formulieren die u hiernaast kunt downloaden of klik door naar de pagina waar u het betreffende formulier vindt. Daar(in) staat hoe u de informatie naar ons kunt versturen.

Daarnaast moet u misstanden en incidenten melden, conform onder andere artikel 4:11, 4:92 en 4:97 Wft. Deze meldt u via het AFM Portaal, net als aan- en afmeldingen van beleggingsinstellingen en toetsbare personen. Ook aanvragen voor het verlenen of intrekken van een (deel)vergunning of Europese paspoorten doet u via het AFM Portaal.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsinstellingen