Terug

Vergunning of registratie Voor Beleggingsinstellingen

Op grond van de AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive) heeft een beheerder een vergunning nodig om een alternatieve beleggingsinstelling te beheren en/of deelnemingsrechten daarin aan te bieden aan beleggers. In bepaalde situaties is een vergunning niet nodig en is een registratie voldoende.

Onder reikwijdte en regimes kunt u lezen of u onder het vergunningregime of het registratieregime valt. Een vergunning of registratie kunt u aanvragen via ons AFM Portaal.

VC- en SEFs-regime

Een beheerder van een of meer venture capital- en/of social entrepreneurshipfondsen die onder het registratieregime valt, komt mogelijk in aanmerking voor het VC- en SEFs-regime. Het VC- en SEFs-regime houdt in dat voor durfkapitaal- en sociaalondernemerschapsfondsen (in de zin van de VC en SEFs verordeningen) een specifiek label kan worden aangevraagd. Met gebruikmaking van dat label kunnen deelnemingsrechten elders in de EU worden aangeboden zonder dat de beheerder over een AIFM-vergunning beschikt. Het VC- en/of SEF-label kunt u aanvragen via ons AFM Portaal.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Contact over AIFM

Vragen over het toezicht of de wet- en regelgeving en andere onderwerpen kunnen telefonisch of schriftelijk (via de website, per e-mail, fax of brief) worden gesteld. Overigens geeft de AFM geen ‘rulings’ of ‘preclearance’: de AFM doet vooraf geen uitspraak over specifieke casussen. Beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het adequaat naleven van de relevante wet- en regelgeving. Hierbij kunnen zij advies inwinnen bij bijvoorbeeld beroepsorganisaties of bij (juridische) adviseurs. Vragen kunt u mailen naar aifmd@afm.nl. Postadres Autoriteit Financiële Markten t.a.v. Toezicht AIFM Postbus 11723 1001 GS Amsterdam

aifmd@afm.nl

Register AIFMs

AIFMs met een vergunning staan momenteel in een excelbestand op de registerpagina beleggingsinstellingen. In 2015 worden deze toegevoegd aan het register waarin nu alleen de ICBE's zijn opgenomen.

Register beleggingsinstellingen

Alle onderwerpen voor Beleggingsinstellingen