Terug

Vergunning aanvragen Voor Beleggingsinstellingen

Op grond van de AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive) heeft een beheerder een vergunning nodig om een alternatieve beleggingsinstelling te beheren en/of deelnemingsrechten daarin aan te bieden aan beleggers.

Vergunningaanvraag beheerder alternatieve beleggingsinstelling

Beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen hebben een vergunning nodig.Om voor een vergunning in aanmerking te komen dient u een concreet voornemen tot het verrichten van vergunningplichtige activiteiten te hebben. 

Voorwaarden 

Om een vergunning te verkrijgen moet u kunnen aantonen dat u vanaf het moment van het verrichten van de vergunningplichtige activiteiten voldoet aan een groot aantal voorwaarden.

Deze voorwaarden betreffen onder meer activiteiten van de beheerder, zoals:

  • doorzichtige zeggenschap structuur
  • beheerste en integere bedrijfsvoering
  • beleid ter voorkoming en beheersing van belangenconflicten
  • zorgvuldige delegatie
  • beheerste beloningen
  • solvabiliteit en liquiditeit

Aanmelden alternatieve beleggingsinstelling(en), zoals:

  • informatieverstrekking aan beleggers

Aanmelden bewaarder, zoals:

  • passend bij specifieke beleggingsinstelling(en)

Aanmelden te toetsen personen bij de beheerder, alternatieve beleggingsinstelling(en) en bewaarder, zoals:

  • geschiktheid en/of betrouwbaarheid (dagelijks) beleidsbepalers, (eventuele) commissarissen en houders gekwalificeerde deelneming van/in de beheerder.

Kosten en termijn

De AFM berekent €200 per uur voor AFM-werkzaamheden tot een maximum van €100.000. 

De AFM moet binnen 13 weken na ontvangst van de vergunningaanvraag een beslissing nemen. Deze termijn kan eventueel met 13 weken worden verlengd. Zodra de AFM om nadere gegevens of informatie verzoekt ter aanvulling op de vergunningaanvraag, wordt de beslistermijn opgeschort totdat de AFM de gevraagde informatie heeft ontvangen. Als de AFM binnen de door haar gestelde termijn geen (voldoende) aanvulling ontvangt op de aanvraag kan zij besluiten om de vergunningaanvraag buiten behandeling te laten of te stellen.

Bij de aanvraag moet u een groot aantal formulieren aanleveren. De AFM behoudt zich daarom het recht voor om u te verzoeken uw aanvraag zowel fysiek als digitaal (op een USB-stick) per post in te dienen.

Vergunningaanvraag beleggingsmaatschappij zonder aparte beheerder

Voor een vergunningsaanvraag voor een beleggingsmaatschappij zonder aparte beheerder gelden dezelfde voorwaarden, kosten en termijn als voor een vergunningsaanvraag voor een beheerder van een alternatieve beleggingsmaatschappij. (Zoals hierboven beschreven.)

Vergunningaanvraag ELTIF met interne beheerder

Beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen hebben op grond van artikel 5 van Verordening (EU)2015/760 een vergunning van de AFM nodig voor het aanbieden van Europese langetermijnbeleggingsinstellingen.Om voor een vergunning in aanmerking te komen dient u een concreet voornemen tot het verrichten van vergunningplichtige activiteiten te hebben.

Kosten en termijn

De AFM berekent €200 per uur voor AFM-werkzaamheden tot een maximum van €100.000.

De AFM moet binnen 3 maanden na ontvangst van de vergunningaanvraag een beslissing nemen. Zodra de AFM om nadere gegevens of informatie verzoekt ter aanvulling op de vergunningaanvraag, wordt de beslistermijn opgeschort totdat de AFM de gevraagde informatie heeft ontvangen. Als de AFM binnen de door haar gestelde termijn geen (voldoende) aanvulling ontvangt op de aanvraag kan zij besluiten om de vergunningaanvraag buiten behandeling te laten of te stellen.

Vergunningaanvraag ELTIF met externe beheerder

Beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen hebben op grond van artikel 5 van Verordening (EU)2015/760 een vergunning van de AFM nodig voor het aanbieden van Europese langetermijnbeleggingsinstellingen.Om voor een vergunning in aanmerking te komen dient u een concreet voornemen tot het verrichten van vergunningplichtige activiteiten te hebben.

Kosten en termijn

De AFM berekent €200 per uur voor AFM-werkzaamheden tot een maximum van €100.000. 

De AFM moet binnen 2 maanden na ontvangst van de vergunningaanvraag een beslissing nemen. Zodra de AFM om nadere gegevens of informatie verzoekt ter aanvulling op de vergunningaanvraag, wordt de beslistermijn opgeschort totdat de AFM de gevraagde informatie heeft ontvangen. Als de AFM binnen de door haar gestelde termijn geen (voldoende) aanvulling ontvangt op de aanvraag kan zij besluiten om de vergunningaanvraag buiten behandeling te laten of te stellen.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsinstellingen