Terug

Paspoort en derde landen beheerders AIFM Voor Beleggingsinstellingen

De AIFM-richtlijn maakt een paspoortsysteem tussen lidstaten mogelijk en is ook van toepassing op derdelandenbeheerders.

Paspoort

De AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive) onderwerpt de activiteiten van beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen aan Europees geharmoniseerde regels. Dit maakt een paspoortsysteem tussen lidstaten mogelijk.

Het paspoortsysteem betekent dat een beheerder een verleende AIFMD-vergunning kan gebruiken als paspoort om:

  • een alternatieve beleggingsinstelling met zetel in een andere lidstaat te beheren; 
  • in andere lidstaten deelnemingsrechten in de door hem beheerde Europese alternatieve beleggingsinstellingen aan professionele beleggers aan te bieden zonder daarvoor in die andere lidstaten aan aanvullende nationale vereisten te hoeven voldoen; 
  • in andere lidstaten deelnemingsrechten in de door hem beheerde niet-Europese alternatieve beleggingsinstellingen aan professionele beleggers aan te bieden zonder daarvoor in die andere lidstaten aan aanvullende nationale vereisten te hoeven voldoen. In dat geval dient wel voldaan te zijn aan een aantal eisen dat raakt aan de staat waar de niet-Europese alternatieve beleggingsinstellingen hun zetel hebben.

Het paspoort strekt alleen tot aanbiedingen van deelnemingsrechten aan professionele beleggers gevestigd in andere lidstaten. Als een vergunninghoudende beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen in een andere lidstaat aan niet-professionele beleggers wenst aan te bieden, zal hij moeten voldoen aan de nationale vereisten die in de betreffende lidstaat worden gesteld aan aanbiedingen aan retail beleggers.

Aanbod aan niet-professionele beleggers door vergunninghoudende Europese beheerders van beleggingsinstellingen

Met de implementatie van de Wijzigingswet Financiële Markten 2015 is het per 1 januari 2015 mogelijk geworden voor vergunninghoudende beheerders met zetel in een andere Lidstaat dan Nederland, om Europese beleggingsinstellingen aan niet-professionele beleggers aan te bieden in Nederland of om een Europese beleggingsinstelling te beheren of te gaan beheren die in het verleden aan niet-professionele beleggers in Nederland heeft aangeboden en waarin die Nederlandse niet-professionele beleggers nog participeren.

De beheerder moet voldoen aan de specifieke eisen die in Nederland gelden voor het aanbieden van deelnemingsrechten aan niet-professionele beleggers (de ‘retail top-up’ zoals opgenomen middels artikel 4:37p Wft).

Partijen moeten hiervoor de volgende procedure doorlopen:

1. Paspoortprocedure
De paspoortprocedure op grond van artikel 32 of 33 van de AIFM-Richtlijn (2:70, eerste lid, Wft) moet zijn doorlopen.

2. Informeren AFM
De AFM moet op de hoogte gesteld worden door een ingevuld retail distributie notificatieformulier te mailen naar notifications.aifmd@afm.nl.

Voeg aan de mail (als bijlage bij het retail distributie notificatieformulier) een door de beheerder ondertekende verklaring toe waarin de beheerder expliciet verklaart dat hij aan de eisen die in Nederland gelden voor het aanbieden van deelnemingsrechten aan niet-professionele beleggers (ingevolge 4:37p Wft) voldoet.

Vermeld in het onderwerp van de mail:

  • de naam van de beheerder
  • de beleggingsinstelling
  • het land van herkomst.

Beleggingsinstellingen uit Europese voormalig aangewezen staten moeten zich melden bij de AFM

Sinds de implementatie van de AIFM-Richtlijn zijn nog slechts niet-Europese landen aangewezen als adequaat toezicht landen voor het regime van artikel 2:66 Wft.

Bovengenoemde mogelijkheid geldt daarom ook voor beleggingsinstellingen uit voorheen aangewezen Europese staten die voor implementatie van de AIFM-Richtlijn bij de AFM geregistreerd stonden onder het aangewezen staten regime. Dit is op voorwaarde dat zij over een AIFMD-vergunning van een Europese toezichthouder beschikken. Deze partijen worden uit het aangewezen staten register gehaald en moeten zich bij de AFM melden.

Derde landen beheerders

De AIFM-richtlijn is niet alleen van toepassing op EU-beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, maar ook op niet-EU beheerders die alternatieve beleggingsinstellingen uit de EU beheren of deelnemingsrechten in alternatieve beleggingsinstellingen aanbieden aan beleggers gevestigd binnen de EU.

Tot medio 2018 kunnen niet-EU beheerders uit aangewezen staten of niet-aangewezen staten gebruik maken van nationale private placement regimes. Vanaf het moment dat de Europese Commissie daar groen licht voor geeft, is het ook voor niet-EU beheerders mogelijk om bij de AFM een AIFMD-vergunning aan te vragen en deze naar andere lidstaten te paspoorten.

Rapportageverplichtingen

Meer informatie over de AIFMD-rapportage vindt u op deze pagina

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsinstellingen