Terug

Informatie over de MMF-rapportage Voor Beleggingsinstellingen

Op deze pagina vindt u belangrijke inhoudelijke informatie over het tijdig en correct indienen van de ESMA-rapportages in het kader van de Money Market Fund Regulation (MMFR). De ESMA richtsnoeren voor de MMF-rapportage die voortvloeit uit deze verordening zijn hier te vinden.

Indienen van de rapportages

MMF-rapportages kunnen worden ingediend via ‘Rapportageverplichtingen’ in het AFM portaal. Hier staat een overzicht van de rapportageverplichtingen voor uw onderneming en de beleggingsinstellingen onder het beheer van uw onderneming. Door in dit overzicht te klikken op een rapportage¬≠verplichting krijgt u meer informatie te zien over deze verplichting en kunt u de bijbehorende MMF-rapportage indienen door deze te uploaden.

Indien u nog geen account heeft voor het AFM portaal kunt u zich onderaan de inlogpagina registreren. Een handleiding hiervoor is hier te downloaden. Een handleiding voor het optimaal gebruik van de rapportageomgeving in het AFM portaal is hier te downloaden.

Aanlevertermijn van de rapportages

De uiterlijke aanleverdatum van MMF-rapportages is 30 dagen na afloop van de betreffende rapportageperiode. Hieronder een overzicht van de wettelijke aanlevertermijnen:

 Rapportageperiode
Einddatum  Uiterlijke aanleverdatum 
 1e kwartaal
 31 maart
 30 april
 2e kwartaal
 30 juni
 30 juli
 3e kwartaal
 30 september
30 oktober 
 4e kwartaal, volledig jaar
 31 december 30 januari 

Indien u een AFM portaal account heeft met rechten voor ‘Rapportages’ ontvangt u een emailbericht zodra er nieuwe rapportageverplichtingen voor uw onderneming openstaan. Daarnaast kunt u onder ‘Rapportageverplichtingen’ in het AFM portaal de uiterlijke aanleverdatum en de status van rapportageverplichtingen raadplegen.

 

30 juni

30 september

Formaat van de rapportages

De MMF-rapportages moeten worden ingediend in XML-formaat. Daarbij is het belangrijk dat u voor iedere rapportageverplichting die openstaat in het AFM portaal een apart XML bestand indient met enkel de gegevens voor die verplichting. Daarbij geldt ieder subfonds als een individueel fonds. De actuele eisen waaraan uw rapportages moeten voldoen vindt u op de website van ESMA.

Vaak gemaakte fouten bij het invullen van de rapportages

De AFM of ESMA validatie wijst regelmatig MMF-rapportages af omdat de volgende datapunten verkeerd zijn ingevuld. Daarom volgt hieronder een korte toelichting op deze datapunten:

  • NtlRegnNb: verplicht veld voor het fonds, in de rapportageverplichting in het AFM portaal is onder “Referentiecode” terug vinden welke waarde hier verwacht wordt.
  • FndAuthrtyRegnNb: verplicht veld, hier vult u hetzelfde relatienummer van de beheerder in als voor de AIFMD-rapportage en niet het vergunningnummer. In een AIFM rapportageverplichting in het AFM portaal is onder “Referentiecode” terug vinden welke waarde hier verwacht wordt.
  • FndMgmtCpnyAuthrtyRegnNb: verplicht veld, hier vult u hetzelfde relatienummer van de beheerder in als voor de AIFMD-rapportage en niet het vergunningnummer. In een AIFM rapportageverplichting in het AFM portaal is onder “Referentiecode” terug vinden welke waarde hier verwacht wordt.
  • AltrnId: dit is voor zowel fonds als beheerder geen verplicht veld, maar als u dit verkeerd invult wordt de rapportage wel afgewezen.

Mededelingen over de MMF-rapportage

De AFM zal berichtgeving over de MMF-rapportage versturen aan de gebruikers van het AFM portaal die toegang hebben tot de MMF-rapportage.

Heeft u vragen?

Indien u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via toezicht_am@afm.nl onder vermelding van “MMF-rapportage” in de onderwerpbalk van uw email.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsinstellingen