Terug

AIFMD-rapportage Voor Beleggingsinstellingen

Op deze pagina vindt u belangrijke inhoudelijke informatie over het tijdig en correct indienen van de ESMA-rapportages in het kader van de Alternative Investment Funds Managers Directive (AIFMD). 

Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen over de AIFM-richtlijn vindt u hier:

Indienen van de rapportages

AIFMD-rapportages kunnen worden ingediend via ‘Rapportages en vragenlijsten’ in het AFM Portaal. Hier staat een overzicht van de rapportageverplichtingen voor uw onderneming en de beleggingsinstellingen onder het beheer van uw onderneming. Door in dit overzicht te klikken op een rapportageĀ­verplichting krijgt u meer informatie te zien over deze verplichting en kunt u de bijbehorende AIFMD-rapportage indienen door deze te uploaden. Bekijk onze handleiding voor het optimaal gebruik van deze functionaliteit in ons AFM Portaal.

Indien u nog geen account heeft voor het AFM Portaal kunt u zich onderaan de inlogpagina registreren.  Een handleiding voor het aanmelden en optimaal instellen van uw account in het AFM Portaal is hier te downloaden.

Aanlevertermijn van de rapportages

De uiterlijke aanleverdatum van AIFMD-rapportages is één maand na afloop van de betreffende rapportageperiode. Voor fund-of-funds mag de AIFMD-rapportage uiterlijk 15 dagen later worden aangeleverd. Hieronder een overzicht van de wettelijke aanlevertermijnen:

Rapportageperiode Einddatum Uiterlijke aanleverdatum beheerder/fonds  Uiterlijke aanleverdatum fund-of-funds 
 1e kwartaal
 31 maart  30 april  15 mei
 2e kwartaal, 1e halfjaar
 30 juni  31 juli  15 augustus
 3e kwartaal
 30 september  31 oktober  15 november
 4e kwartaal, 2e halfjaar, volledig jaar
 31 december  31 januari  15 februari

Indien u een AFM portaal account heeft met rechten voor de AIFMD-rapportage in ‘Rapportages en vragenlijsten’ ontvangt u een emailbericht zodra er nieuwe rapportageverplichtingen voor uw onderneming openstaan. Daarnaast kunt u onder ‘Rapportages en vragenlijsten’ in het AFM portaal de uiterlijke aanleverdatum en de status van rapportageverplichtingen raadplegen.

Formaat van de rapportages

De AIFMD-rapportages moeten worden ingediend in XML-formaat. Daarbij is het belangrijk dat u voor iedere rapportageverplichting die openstaat in het AFM portaal een apart XML bestand indient met enkel de gegevens voor die verplichting. Dit kan een rapportage zijn voor de beheerder of ieder individueel fonds, waarbij ieder subfonds geldt als een individueel fonds. De actuele eisen waaraan uw rapportages moeten voldoen vindt u op de website van ESMA via de volgende links.

AIFMD-rapportage richtsnoeren:

Voorbeeldrapportages en technische details:

Hulp bij het invullen van de rapportagetemplates:

Doorlooptijd van de validatie van de rapportages

Status updates zijn in het AFM portaal pas zichtbaar nadat de gebruiker op F5 heeft gedrukt om de pagina te verversen. Dit geldt ook als meerdere rapportages tegelijk zijn geüpload. De AFM validatie van een aangeleverde rapportage duurt normaal gesproken slechts een paar minuten. De doorlooptijd van de ESMA validatie kan sterk uiteenlopen; van circa 5 minuten tot ruim 4 uur.

De doorlooptijd is korter aan het begin van de aanlevertermijn en in de avond, nacht of vroege ochtend, maar kan aanzienlijk langer zijn aan het eind van de aanlevertermijn en in de late ochtend of middag. Dit komt door de wachtrij waarin de aanleveringen vanuit heel Europa bij ESMA terecht komen en doordat veel beheerders op hetzelfde moment aanleveren.

Mededelingen over de AIFMD-rapportage

De AFM zal berichtgeving over de AIFMD-rapportage versturen aan de gebruikers van het AFM portaal die toegang hebben tot de AIFMD-rapportage. Mededelingen over de AIFMD-rapportage die niet alleen relevant zijn voor deze gebruikers zullen op de AFM website en in de AFM nieuwsbrief worden gepubliceerd als nieuwsbericht voor beleggingsinstellingen.

Wij raden u daarom aan om zowel deze nieuwspagina als het email account dat u gebruikt voor het AFM portaal regelmatig te checken op nieuwe berichten. Via de nieuwspagina kunt u zich ook meteen abonneren op de AFM nieuwsbrief om geen belangrijke berichten van de AFM mis te lopen.

Rapportageplicht derde landen

Voor genotificeerde beheerders en fondsen van buiten de EU geldt dat hen vooralsnog geen rapportageverplichtingen voor de AIFMD-rapportage worden opgelegd. Wanneer de AFM besluit om deze beheerders en fondsen rapportageverplichtingen op te leggen, zullen zij hierover tijdig worden geïnformeerd. Tot die tijd zal er niet gehandhaafd worden op de rapportageplicht voor beheerders en fondsen van buiten de EU. Concreet gaat het hier om beheerders en fondsen met een notificatie ingevolge artikel 1:13b lid 1 en 2 of artikel 2:66 Wet op het financieel toezicht (Wft), en notificaties ingevolge artikel 36 of 42 AIFMD.

Heeft u vragen?

Indien u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via meldingenaifmd@afm.nl, onder vermelding van “AIFMD-rapportage” in de onderwerp balk van uw email.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsinstellingen