Terug

4: Eerlijke overgang naar provisieloos werken Voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Bestaande klanten mogen van adviseurs verwachten dat deze terughoudend zijn met het in rekening brengen van beheerwerkzaamheden zodat de klanten niet dubbel betalen voor dezelfde dienstverlening. Adviseurs mogen op hun beurt van aanbieders verwachten dat zij doorlopende provisie uitbetalen.

Eerlijke overgang naar provisieloos werken

Voor de invoering van het provisieverbod op 1 januari 2013 betaalden klanten meestal via provisie of een kostenopslag in de prijs van het product voor advies en bemiddeling. Bestaande klanten die via de prijs van het product provisie of kosten blijven betalen, hebben de gerechtvaardigde verwachting dat gedurende de looptijd van het product beheerwerkzaamheden, die onder het provisiestelsel gebruikelijk waren om uit te voeren, worden uitgevoerd.

Nieuw advies

In situaties waarin goed moet worden gekeken of het financiële product van de klant nog aansluit bij zijn situatie, kan er sprake zijn van een nieuw advies. In deze situaties kan het voor de klant verstandig zijn (wezenlijke) wijzigingen aan te brengen in zijn lopende product of een nieuw product af te sluiten. De klant maakt dan samen met de adviseur afspraken over de dienstverlening en de prijs die daar tegenover staat.

Dit geldt niet voor hersteladvies over een lopende beleggingsverzekering. Dit is in beginsel kosteloos. De adviseur heeft voor dit advies immers doorgaans een vergoeding ontvangen of ontvangt deze nog steeds.

Ter illustratie een vraagstuk uit de praktijk

Welke beheerkosten mag ik aan mijn bestaande klant voor zijn lopende hypotheek in rekening brengen?

Vraag hypotheekadviseur:

Ik ben bezig mijn verdienmodel aan te passen aan provisieloos werken. Met nieuwe hypotheekklanten maak ik afspraken over mijn advies- en beheerwerkzaamheden en de kosten daarvoor. Mag ik werkzaamheden die ik voor een bestaande klant uitvoer in het kader van bijvoorbeeld een nieuw rentevoorstel van een lopende hypotheek bij die klant in rekening brengen?

Standpunt AFM op basis van dit uitgangspunt:

Als de adviseur een hypotheek vóór 1 januari 2013 heeft geadviseerd en gesloten, dan heeft hij daarvoor meestal provisie ontvangen. Deze provisie is ook bedoeld om bepaalde toekomstige beheerwerkzaamheden voor de klant uit te voeren. Als de klant bijvoorbeeld een nieuw rentevoorstel ontvangt, dan gaat de AFM ervan uit dat de adviseur vragen van de klant hierover beantwoordt zonder extra kosten te rekenen. De kosten hiervoor zitten immers in de provisie die de klant betaalt of betaald heeft.

Financiële dienstverleners kunnen dus niet zonder meer extra beheerkosten in rekening brengen als zij doorlopende provisie ontvangen. Dit is anders wanneer een klant een uitgebreid advies wil om te kijken of zijn hypotheek nog aansluit bij zijn situatie. Er is dan sprake van een nieuw advies.

Dit standpunt geldt ook voor andere producten die onder het provisieverbod vallen en waarvoor de adviseur provisie ontvangt.

Informatie delen

Delen via: deel