Terug

3: De klant kan een bewuste keuze maken Voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Het is belangrijk dat de klant een bewuste keuze kan maken voor een financiële dienstverlener. Dit geldt zowel voor het adviesproces voorafgaand aan het afsluiten van een nieuw product als voor de advisering tijdens de looptijd van een product.

De klant kan een bewuste keuze maken voor een financiƫle dienstverlener

Een klant kan financieel advies en/of een financieel product bij een adviseur of directe aanbieder afnemen. De klant moet de verschillende bedieningsconcepten en prijzen van adviseurs en directe aanbieders kunnen vergelijken. Hiervoor kan hij gebruik maken van het gestandaardiseerde dienstverleningsdocument (DVD) en van oriënterende gesprekken met financiële dienstverleners.

Om de klant de mogelijkheid te bieden een bewuste keuze te maken voor een financiële dienstverlener is het belangrijk dat:

  • klanten de mogelijkheid hebben een oriënterend gesprek met de financiële dienstverlener te voeren over zijn diensten. De kosten van dit gesprek hoeven niet rechtstreeks bij klanten in rekening te worden gebracht
  • adviseurs en directe aanbieders voor advies en het sluiten van producten kosten in rekening brengen die in evenwicht zijn met de door hen geleverde en te leveren werkzaamheden. Zij tonen deze kosten in het DVD.
  • directe aanbieders voor de berekening van de advies- en distributiekosten een kostprijsmodel opstellen waarin alle kosten worden meegenomen die gericht zijn op het tot stand brengen van een overeenkomst voor een financieel product. Directe aanbieders dienen hun kostprijsmodel op juistheid en volledigheid te laten controleren door een accountant.
  • directe aanbieders de advies- en distributiekosten apart van de productprijs op de factuur opnemen. 

Ter illustratie een vraagstuk uit de praktijk

Horen reiskosten van de adviseur ook in het kostprijsmodel?

Vraag directe aanbieder:

De adviseurs van een directe aanbieder komen bij de klant thuis om te adviseren over de producten van de aanbieder. De aanbieder vraagt zich af of de reiskosten van de adviseur, zoals benzinekosten en loonkosten gedurende de reistijd, ook in de berekening van de advies- en distributiekosten moeten worden opgenomen.

Standpunt AFM op basis van dit uitgangspunt:

De aanbieder maakt reiskosten om de klant te adviseren over en te helpen aan een passende oplossing. Deze reiskosten moeten in de berekening van de advies- en distributiekosten in het kostprijsmodel worden opgenomen. Als dit niet gebeurt, wordt in het dienstverleningsdocument een te lage prijs voor advies en distributie gepresenteerd. Door alle relevante kosten op te nemen in het kostprijsmodel kan de klant de kosten van de dienstverlening van deze directe aanbieder vergelijken met die van andere directe aanbieders en adviseurs. De klant kan zo een bewuste keuze maken voor een financiële dienstverlener.

Informatie delen

Delen via: deel