Terug

2: De klant betaalt rechtstreeks Voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

De rechtstreekse betaling van klanten aan adviseurs en directe aanbieders draagt bij aan de beoogde verandering van productgedreven verkoop naar klantgerichte advisering.Door rechtstreekse betaling door de klant is de adviseur voor zijn beloning voor advieswerkzaamheden niet meer afhankelijk van het verkopen van producten. Een goed financieel advies kan een klant veel opleveren. Het is belangrijk dat klanten de waarde van het advies kunnen inschatten.

De klant betaalt rechtstreeks voor advies en het afsluiten van een financieel product

Adviseurs en klanten maken expliciete afspraken over de werkzaamheden die worden verricht in het adviesproces en – wanneer wordt besloten een product aan te kopen – tijdens de looptijd van het product en bij beëindiging ervan. Ook de beloning die daar tegenover staat is nadrukkelijk onderdeel van deze afspraken.

Dit betekent dat: 

  • de klant direct voor advies en/of het afsluiten van een product betaalt
  • de beloning voor advies ook in rekening wordt gebracht als er wel advies is gegeven, maar er geen product wordt afgesloten
  • de kosten voor advies en het afsluiten van het product uit de prijs van het financiële product zijn gehaald
  • de prijs van het product niet verweven is met de prijs voor de diensten adviseren en afsluiten van een product; zij staan los van elkaar
  • de beloning voor de adviseur niet wordt betaald via de aanbieder of gevolmachtigd agent van het product.

Ter illustratie een vraagstuk uit de praktijk

Moet ik de advieskosten ook in rekening brengen als de klant geen nieuw product afneemt?

Vraag directe aanbieder:

Moet ik de kosten van een advies ook in rekening brengen als de klant geen product afneemt?

Standpunt AFM op basis van dit uitgangspunt:

Ja, de kosten van advies moeten ook in rekening worden gebracht als de klant geen product afneemt. De oplossing voor de klant kan het afsluiten van een nieuw product zijn, het wijzigen van een bestaand product of de huidige situatie ongewijzigd laten. In een verdienmodel waar alleen voor advies wordt betaald als een product wordt afgesloten, ongeacht of dit advies door de directe aanbieder of door een adviseur wordt gegeven, blijft er een prikkel voor een financiële dienstverlener bestaan om productgedreven te verkopen in plaats van klantgericht te adviseren.

Informatie delen

Delen via: deel