Terug

1: Geen sturende afspraken Voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Financiële adviezen aan klanten moeten volledig in het belang van de klant zijn. Dit geldt zowel voor adviseurs als voor directe aanbieders. In het oude provisiesysteem stond het klantbelang niet altijd voorop. De adviseur kon te maken krijgen met een belangenconflict: het belang van zijn klant en zijn eigen belang om voor zijn werk beloond te worden door aanbieders die alleen provisie aan hem betaalden als hij een product verkocht.

Adviseurs zijn vrij om zich volledig op het belang van de klant te richten

Met de komst van het provisieverbod is dit belangenconflict opgeheven, omdat de (financiƫle) banden tussen aanbieders en adviseurs zijn ontvlochten. Dit betekent dat:

  • er geen betaalstromen meer zijn tussen aanbieders en adviseurs voor advies- en bemiddelingswerkzaamheden voor impactvolle producten die na 1 januari 2013 zijn gesloten
  • er geen afspraken meer zijn die leiden tot een voorkeur voor een bepaald product (van een bepaalde aanbieder) waardoor het belang van de klant onvoldoende zou worden gediend
  • adviseurs een bedieningsconcept hebben waarbij zij niet afhankelijk zijn van aanbieders voor bijvoorbeeld de acquisitie van klanten of de inning van advieskosten.

Ter illustratie een vraagstuk uit de praktijk

Mogen aanbieders de incasso van advieskosten van de adviseurs met wie zij samenwerken verzorgen?

Vraag intermediaire aanbieder:

Wij willen de adviseurs met wie wij samenwerken faciliteren bij het incasseren van de advies- en bemiddelingskosten van de klant. Kunnen wij deze kosten bij de klant incasseren via een opslag op de rente of premie van het product?

Standpunt AFM op basis van dit uitgangspunt:

Betalingsconstructies waarbij klanten de advies- en bemiddelingskosten van de adviseur betalen via een opslag op de rente of premie van het product zijn niet toegestaan onder het provisieverbod. Dit geldt ook voor constructies waarbij de aanbieder de incasso van deze kosten namens de adviseur verzorgt.

Normaal betalingsverkeer valt hier uiteraard niet onder. De provisieregels schrijven voor dat de klant de adviseur rechtstreeks voor zijn diensten betaalt.

Als een aanbieder of gevolmachtigde agent de incasso van advies- en bemiddelingskosten voor de adviseur verzorgt, dan blijft er een intensieve financiële relatie bestaan tussen de aanbieder en de adviseur. Daarmee worden sturingsmogelijkheden in de adviesketen in stand gehouden. De inning van advies- en bemiddelingskosten door de aanbieder leidt immers tot een betaalstroom vanuit de aanbieder richting de adviseur.

Informatie delen

Delen via: deel