Terug

Diplomaplicht: waar moet je als dienstverlener aan voldoen? Voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Financiële dienstverleners die adviseren over financiële producten moeten sinds 1 januari 2017 voldoen aan de vakbekwaamheidseisen. Dit houdt in dat alle adviserende medewerkers beschikken over een geldig diploma voor het onderwerp waar zij in adviseren. De AFM houdt hierop actief toezicht. 

Financiële dienstverleners moeten de kwaliteit van de dienstverlening aan consumenten ook waarborgen. Dit houdt onder andere in dat zij de plicht hebben ervoor te zorgen dat zij voor alle onderwerpen waarin zij adviseren, beschikken over vakbekwame medewerkers. Ook dienen alle medewerkers die inhoudelijk klantcontact voeren op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen op hun vakgebied.

Financiële dienstverleners moeten transparant zijn over de aard van hun dienstverlening en dienen daarom te zorgen dat de vergunningen waarover zij beschikken, overeenkomen met de werkzaamheden die zij uitvoeren. Dit houdt ook in dat zij periodiek hun vergunningen controleren. Een financiële dienstverlener kan hiervoor het onderstaande stappenplan gebruiken:

1. Controleer het register

In het register van de AFM staat bij alle financiële dienstverleners met een vergunning in welke onderwerpen zij mogen adviseren.

2. Controleer diploma’s en werkzaamheden

Voor de werkzaamheden waar de financiële dienstverlener een vergunning voor bezit moet een Wft-diploma binnen de onderneming aanwezig zijn. Tevens moet worden gecontroleerd of er werkzaamheden, advies en/of bemiddeling, plaatsvinden  in  deze producten.

3. Pas  de vergunning aan

Via de website van de AFM kunnen vergunningen worden aangepast en of ingetrokken. Door tijdig vergunningen aan te passen, blijven financiële dienstverleners transparant over de aard van hun dienstverlening.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten