Terug

Ontheffingsbeleid diplomaplicht Voor Adviseurs & bemiddelaars

Op deze pagina vindt u informatie over het ontheffingsbeleid van de diplomaplicht, een Q&A over het ontheffingsbeleid en het aanvraagformulier voor een ontheffing.

Doel ontheffingsbeleid

Op 31 december 2016 loopt de laatste overgangstermijn voor het behalen van de relevante diploma’s af. De meeste adviseurs hebben dan drie jaar de tijd gehad om de benodigde diploma’s te behalen. Het kan gebeuren dat iemand tijdens de overgangstermijn te maken krijgt met buitengewone omstandigheden die een ernstige belemmering vormen om op tijd alle benodigde diploma’s te behalen. Denk hierbij aan een adviseur die langdurig en ernstig ziek wordt.

Om in schrijnende gevallen baanverlies te kunnen voorkomen, heeft de AFM op verzoek van de minister van Financiën een ontheffingsbeleid opgesteld. Op basis van het opgestelde ontheffingsbeleid kan een tijdelijke ontheffing worden aangevraagd.

Afweging ontheffing

De AFM zal elke aanvraag voor een ontheffing van de diplomaplicht beoordelen aan de hand van het opgestelde ontheffingsbeleid. Elke situatie is anders en daarom is er binnen dit beleid ruimte om in elke situatie een individuele afweging te maken. Hierbij kijken wij onder andere naar het belang van de adviseur, het belang van de onderneming waar de adviseur werkzaam is en naar het belang van de consument. Daarnaast kijkt de AFM naar de onderbouwing van de aanvraag.

Belangrijk is de onderbouwing waarom een adviseur redelijkerwijs niet op tijd kan voldoen aan de diplomaplicht en hoe de doelstellingen van de diplomaplicht op een andere manier worden geborgd.

Indienen aanvraag voor ontheffing

Mocht u als onderneming een ontheffing willen aanvragen voor een adviseur binnen uw organisatie, neem dan eerst het ontheffingsbeleid door. Op basis hiervan kunt u nagaan of uw onderneming mogelijk in aanmerking komt voor een tijdelijke ontheffing. U kunt ook voorafgaand aan de aanvraag contact opnemen met de AFM om uw situatie te bespreken. Een vergunninghouder vraagt een ontheffing aan door een ingevuld aanvraagformulier op te sturen.

Een verzoek tot vooroverleg of een aanvraagformulier kunt u sturen naar vakbekwaamheid@afm.nl.

Houdt u er rekening mee dat een verzoek tijdig ingediend wordt. De behandeltermijn van een ontheffingsverzoek is in principe 13 weken.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Adviseurs & bemiddelaars