Terug

Beloning op basis van provisie Voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Nazorg is een belangrijk onderdeel van uw totale dienstverlening aan de klant. Voor klanten die voor 2013 een product hebben afgesloten en voor klanten met een eenvoudige schadeverzekering mag u voornazorg nog doorlopende provisie ontvangen van de bank of verzekeraar.

Wanneer u doorlopende provisie ontvangt verwacht de AFM dat u uw klant op zijn verzoek goed informeert over wat de klant wel en niet krijgt voor deze vergoeding.

Informeer uw klant goed

Als adviseur moet u op verzoek van uw klant open zijn over de vergoeding die u ontvangt van de bank of verzekeraar en welke werkzaamheden u daarvoor verricht. U moet aangeven wat de klant wel en niet krijgt. Het moet dan voor een klant ook duidelijk zijn dat er altijd kosten worden gemaakt voor dienstverlening. Dienstverlening is niet gratis. Maak duidelijk hoe deze kosten worden betaald: door de bank of door de verzekeraar via (doorlopende) provisiegeldstromen.

Laat klanten niet dubbel betalen voor dezelfde dienstverlening

Er bestaat een groot risico op dubbele kosten als een adviseur met een klant een serviceabonnement afsluit bij een product waarover hij provisie heeft ontvangen of nog provisie ontvangt. Dit geldt ook voor serviceabonnementen bij schadeverzekeringen, waar nog steeds provisie over mag worden ontvangen.

Het is duidelijker voor de klant als de adviseur kiest tussen provisie of abonnementskosten. Bij dat laatste moeten de polissen zo veel mogelijk provisievrij worden gemaakt. Als dit in de praktijk niet haalbaar is, past een serviceabonnement op maat, dat rekening houdt met de provisie die is of wordt betaald of extra biedt diensten bovenop de diensten waar de klant al recht op heeft vanuit de betaalde provisie.

Voor de klant moet duidelijk zijn op welke diensten hij recht heeft op basis van provisie en welke aanvullende diensten hij kan afnemen via een serviceabonnement. Het belangrijkste is dat uw klant niet dubbel betaalt.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Keuzebegeleiding en advies