Terug

Nazorg Voor Adviseurs & bemiddelaars

Wanneer u in een product hebt bemiddeld voor een klant, heeft u tijdens de looptijd van het product een doorlopende zorgplicht die voortvloeit uit de Wft ('Wft-zorgplicht'). Naast deze 'Wft-zorgplicht' kan het zijn dat u na het afsluiten van het product ook andere werkzaamheden verricht voor uw klant die verband houden met het product of uw relatie met de klant.

Voor nazorg mag u een vergoeding ontvangen die in verhouding staat tot de geleverde werkzaamheden. Een vergoeding voor nazorg kan bijvoorbeeld in de vorm van doorlopende provisie vanuit de bank of verzekeraar of een serviceabonnement dat wordt betaald door de klant.

Naast de 'Wft-zorgplicht' bestaan er zogenaamde 'civiele zorgplichten'. Dat betekent dat u zich richting uw klant zorgvuldig moet gedragen zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. Deze term wordt verder door de civiele rechter ingevuld.