Terug

Productontwikkelingsnormen voor distributeurs Voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Als u als (onder)gevolmachtigd agent uitsluitend een verzekeringsproduct distribueert, dan bent u enkel distributeur. Daarmee gelden ook uitsluitend de regels voor distributeurs. De productontwikkelingsnormen voor distributeurs gelden voor alle ondernemingen die betrokken zijn in de distributieketen van verzekeraars, tussenpersonen en gevolmachtigd agenten. Dat geldt ook voor gevolmachtigd agenten die geen klantcontact hebben.

Vereisten

Hieronder gaan we in op de belangrijkste productontwikkelingsnormen voor distributeurs. De beschrijving van de productontwikkelingsnormen is niet uitputtend. De AFM rekent erop dat u bekend bent met alle vereisten zoals beschreven in het van toepassing zijnde wettelijke kader. Algemeen geldt dat distributeurs beschikken over schriftelijke regelingen voor productdistributie. Deze bevatten passende maatregelen en procedures om van de ontwikkelaar alle passende informatie te ontvangen over de verzekeringsproducten die ze van plan zijn aan cliënten te distribueren, en om een volledig inzicht te krijgen in die verzekeringsproducten.

Richt uw productdistributieproces zorgvuldig in

Zorg ervoor dat u alle benodigde informatie van de ontwikkelaar ontvangt, zodat u de kenmerken van het product en de vastgestelde doelgroep begrijpt. Uw distributiestrategie is hiermee in lijn.

Uit de distributiestrategie moet blijken op welke wijze u borgt dat het product binnen de door de ontwikkelaar vastgestelde doelgroep wordt verkocht. Leg het vast als u buiten de vastgestelde doelgroep verkoopt.

Evalueer periodiek het productdistributieproces

Controleer of de verzekeringsproducten zijn verkocht aan de vastgestelde doelgroep. Als u meer dan incidenteel buiten de vastgestelde doelgroep verkoopt, is uw distributiestrategie mogelijk niet in lijn met de vastgestelde doelgroep. Pas zo nodig het productdistributieproces aan.

Verstrek informatie aan de ontwikkelaar op diens verzoek

Verstrek de ontwikkelaar op zijn verzoek verkoopinformatie over het verzekeringsproduct en informatie over de uitkomsten van de periodieke evaluatie van het productdistributieproces, voor zover de ontwikkelaar die nodig heeft om het verzekeringsproduct te evalueren. Denk bijvoorbeeld aan informatie over verkoop buiten de doelgroep, het soort cliënten die het product afnemen en de ontvangen klachten.

Als u ontdekt dat een product niet bij de vastgestelde doelgroep past, informeert u direct de ontwikkelaar van het product en past u zo nodig uw distributiestrategie aan.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Keuzebegeleiding en advies