Terug

Columns Michiel Denkers over provisieverbod gebundeld Voor Adviseurs & bemiddelaars

De afgelopen twee jaar schreef Michiel Denkers, hoofd van het domein Klantbelang Centraal, op regelmatige basis columns in VVP over het provisieverbod en de uitdagingen en kansen die de provisieloze wereld met zich meebrengt. De AFM heeft deze columns nu gebundeld.

Foto Michiel DenkersIn 2012 startte Denkers met zijn columns. In de eerste column ‘Landen in een nieuwe wereld’ deed Denkers partijen die “wel willen, maar ook worstelen” een handreiking: het uitgangspunt van de AFM voor de introductie van het provisieverbod was het zoeken van dialoog met de sector. Daarnaast gaf hij aan duidelijkheid over de nieuwe regelgeving te willen geven zodat kansen voor ondernemers worden benut. Hij spoorde marktpartijen aan om zich goed voor te bereiden richting 1 januari 2013, de datum waarop het provisieverbod in werking trad.

In zijn laatste column ‘Het keerpunt voorbij’ reflecteerde Denkers op de periode sinds zijn eerste column. Het provisieverbod was het startschot van een evolutie, een jaar van nieuwe perspectieven op professionalisering, een betere positionering van het adviesvak en duurzame bedrijfsmodellen. Grote veranderingen, met de bijbehorende onzekerheden en kansen. Als toezichthouder staan we nu samen met marktpartijen voor de gezamenlijke uitdaging om deze perspectieven verder gestalte te geven. In 2014 zal Michiel Denkers dan ook zijn column in de VVP voortzetten.

De columns van Michiel Denkers zijn hieronder bij elkaar gebundeld:

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Adviseurs & bemiddelaars