Terug

Volmachtbeloning Voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Voor aanbieders, gevolmachtigde agenten of ondergevolmachtigde agenten geldt per 1 januari 2012 dat zij geen commissies meer mogen betalen of ontvangen die afbreuk doen aan de verplichting om zich in te zetten voor de belangen van de klant.

Wat betekent dat voor u als financiƫle dienstverlener?

De norm voor passende volmachtbeloning houdt in dat er een redelijke verhouding moet zijn tussen de werkzaamheden van de gevolmachtigde agent en de beloning die aan die gevolmachtigde agent wordt verschaft. De AFM heeft door middel van een interpretatie nadere invulling gegeven op de passende volmachtbeloning.

Een belangrijk onderdeel binnen deze interpretatie is het afschaffen van productie- en omzetgerelateerde beloningen en het niet langer toestaan van rendementsbeloningen. Dergelijke beloningen kunnen leiden tot ongewenste sturing en garanderen geen redelijke verhouding tussen beloning en werkzaamheden. In de interpretatie wordt het verrichtingentarief aangemerkt als een toekomstvast beloningsmodel.

Waarom deze nieuwe regel?

De beloningsnorm voor gevolmachtigd agenten is ingevoerd omdat de sturingsmogelijkheden in het volmachtkanaal die tot productie gerichte verkoop kunnen leiden groot zijn. De sturingsmogelijkheden zijn groot door de omvang van het kanaal en de positie van de gevolmachtigde agenten tussen de aanbieder en de adviseur/bemiddelaar.

De nieuwe norm voorkomt bovendien dat het volmachtkanaal wordt gebruikt om de beloningsregels te ontwijken die gelden voor het intermediaire kanaal. Op deze wijze draagt de norm bij aan de omslag naar klantgerichte advisering.

Waarom deze nieuwe regel?

De beloningsnorm voor gevolmachtigd agenten is ingevoerd omdat de sturingsmogelijkheden in het volmachtkanaal die tot productie gerichte verkoop kunnen leiden groot zijn. De sturingsmogelijkheden zijn groot door de omvang van het kanaal en de positie van de gevolmachtigde agenten tussen de aanbieder en de adviseur/bemiddelaar.

De nieuwe norm voorkomt bovendien dat het volmachtkanaal wordt gebruikt om de beloningsregels te ontwijken die gelden voor het intermediaire kanaal. Op deze wijze draagt de norm bij aan de omslag naar klantgerichte advisering.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten