Terug

Provisieverbod Voor Adviseurs & bemiddelaars

Door het provisieverbod worden de financiële banden tussen banken en verzekeraars enerzijds en adviseurs en bemiddelaars anderzijds doorgeknipt. U stuurt uw klant bij advies en bemiddeling bij sommige financiële producten een rekening voor uw werkzaamheden. Door het doorknippen van de financiële banden met aanbieders bent u vrijer om u volledig op het belang van uw klant te richten.

Regelgeving provisieverbod

De regelgeving over het provisieverbod bestaat deels uit open normen. Financiële dienstverleners vinden het soms lastig om invulling te geven aan open normen omdat ze onzeker zijn over wat nu precies wel en niet kan.

Uitgangspunten provisieverbod

De AFM heeft een viertal uitgangspunten over het provisieverbod opgesteld. Hiermee bieden wij u meer houvast bij het maken van eigen afwegingen over de invulling daarvan. Het doel van deze uitgangspunten is het bijdragen aan een consistente invulling van het provisieverbod door alle marktpartijen.

Achtergrondinformatie bij provisieverbod

De beloning van de financiële dienstverleners door de aanbieders was een prikkel voor adviseurs en bemiddelaars om producten aan klanten te adviseren die niet altijd in het belang van de klant waren. De samenleving, de markt en de overheid vonden dit ongewenst.

De afgelopen jaren zijn de regels voor de provisies dan ook steeds verder aangescherpt. De aanscherping van de provisieregels gaat over de passendheid, de betaalwijze en de transparantie van de provisie.

In 2010 heeft het ministerie van Financiën de beloningsregels laten evalueren. Hieruit bleek dat de regels de beweging van productgedreven verkoop naar klantgerichte advisering, die de wetgever met de regels beoogde, te weinig en te langzaam op gang brachten. Daarom is besloten een verbod in te voeren voor provisies op bepaalde, complexe financiële producten.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Adviseurs & bemiddelaars