Terug

Niet-geldelijke beloning Voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Globaal geformuleerd is provisie of commissie 'beloning of vergoeding, in welke vorm dan ook'. Onder provisie verstaan wij daarom zowel een geldelijke als niet-geldelijke beloning.

Het is niet altijd duidelijk wanneer een bepaalde activiteit wordt aangemerkt als een niet-geldelijke beloning. Aan de hand van een aantal vragen en antwoorden schetsen wij wat wij kwalificeren als niet-geldelijke beloning en wanneer het wel en niet toegestaan is.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Keuzebegeleiding en advies