Terug

Rechtsvormwijziging Voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Als de rechtsvorm van uw onderneming wijzigt, dan moet u dit aan de AFM melden.

Meld een eenvoudige rechtsvormwijziging

U hoeft geen nieuwe vergunningaanvraag bij de AFM in te dienen als er sprake is van een eenvoudige rechtsvormwijziging. Van een eenvoudige rechtsvormwijziging is sprake als er ondanks de rechtsvormwijziging, verder geen wijzigingen binnen uw onderneming plaatsvinden. 

Let op! De rechtsvormwijziging moet u aanvragen op naam van de nieuwe rechtsvorm. U dient daarom eerst de nieuwe rechtsvorm aan uw inlogaccount te koppelen via uw account. 

Nieuw vergunningnummer

Als uw onderneming voldoet aan alle voorwaarden, dan zal de AFM een vergunning verlenen aan de nieuwe rechtsvorm. Uw onderneming krijgt daarmee ook een nieuw vergunningnummer. Het oude vergunningnummer komt te vervallen.

Voorwaarden eenvoudige rechtsvormwijziging

Om voor een eenvoudige rechtsvormwijziging in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Er moet sprake zijn van een wijziging naar een andere rechtsvorm (bijvoorbeeld van eenmanszaak naar B.V.) en de nieuwe rechtsvorm moet een nieuwe opgerichte entiteit zijn, waar (nog) geen activiteiten in hebben plaatsgevonden.
  • De huidige producten en diensten mogen niet worden uitgebreid. Er mogen wel producten en diensten worden ingetrokken in de nieuwe rechtsvorm.
  • Er mogen geen nieuwe dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers of toezichthouders bijkomen. Er mogen wel dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers en toezichthouders aftreden in de nieuwe rechtsvorm.
  • De vakbekwaamheid moet gewaarborgd blijven.
  • Als uw onderneming bemiddelt in (her)verzekeringen of activiteiten verricht met betrekking tot het nationaal regime, dan moet de beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden omgezet naar de nieuwe rechtsvorm.

Als u niet kunt voldoen aan een van de hierboven genoemde voorwaarden, dan moet u een nieuwe vergunning aanvragen voor de nieuwe rechtsvorm.

Termijn en kosten

De AFM moet binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing nemen. Deze termijn kan eventueel met acht weken worden verlengd. De kosten van een eenvoudige rechtsvormwijziging zijn €400.

Na de vergunningverlening zal de nieuwe onderneming worden opgenomen in het register van de AFM. De vergunning van de oude onderneming zal zes weken na de intrekkingsdatum verdwijnen uit het register.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Keuzebegeleiding en advies