Terug

Meldplicht Voor Adviseurs & bemiddelaars

U bent in sommige gevallen verplicht om de AFM op de hoogte te stellen van ontwikkelingen binnen uw onderneming of misstanden in de markt die u in uw dagelijkse werkzaamheden tegenkomt.

In uw werk kunnen zich zaken voor doen in uw bedrijf of in de sector die van negatieve invloed kunnen zijn op de naleving van wetten waar de AFM toezicht op houdt, zoals de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo).

Ook wijzigingen in de bedrijfsvoering, zoals een nieuw adres of een andere rechtsvorm, zijn voor de AFM van groot belang om goed toezicht te houden.

Verplichte meldingen

De meldplicht voor adviseurs en bemiddelaars gaat vooral over het melden van de volgende zaken:

  • Misstanden en incidenten binnen uw onderneming die van invloed kunnen zijn op de betrouwbaarheid van beleidsbepalers, de integere en beheerste bedrijfsvoering en de continuïteit van de onderneming.
  • Wijzigingen in de bedrijfsvoering van uw onderneming die van belang zijn voor het toezicht van de AFM, zoals een adreswijziging, wijziging van de (mede)beleidsbepalers van uw onderneming (zowel aan- als afmeldingen), wijzing van de rechtsvorm of van de financiële diensten die worden verleend en de financiële producten waarop de diensten betrekking hebben.
  • Misstanden in de dagelijkse bedrijfsactiviteiten van ondernemingen waar u mee samenwerkt. Deze verplichting valt onder de ketenverantwoordelijkheid die gaat over samenwerking met andere (onder)bemiddelaars.

Voorbeelden van zaken die gemeld moeten worden:

  • Een beleidsbepaler wordt door het Openbaar Ministerie aangemerkt als verdachte van mishandeling.
  • De Belastingdienst legt een persoonlijke vordering op aan een beleidsbepaler.
  • Een medewerker van de onderneming heeft valsheid in geschrifte gepleegd.
  • Er wordt een impactvolle claim ingediend tegen de onderneming door een bank.
  • De aanstelling van een bemiddelaar bij een verzekeraar wordt ingetrokken wegens hoge royementen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Wellicht helpen links u verder.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Adviseurs & bemiddelaars