Terug

Europees paspoort Voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Als u een vergunning heeft voor het bemiddelen, het optreden als (onder)gevolmachtigd agent of het herverzekeringsbemiddelen in levensverzekeringen en/of schadeverzekeringen, of het bemiddelen in hypothecair krediet en u wilt deze diensten in een ander Europees land aanbieden, dan kunt u een Europees paspoort voor het betreffende land aanvragen. U kunt geen Europees paspoort aanvragen als het een bijproduct betreft.

Dien een verzoek in voor een Europees paspoort

Zodra de AFM uw verzoek heeft ontvangen, stellen wij de buitenlandse toezichthouder op de hoogte van uw voornemen. Dertig dagen na dagtekening van de brief die de AFM verzendt aan de buitenlandse toezichthouder, mag u uw diensten in het betreffende land aanbieden. U ontvangt een afschrift van het verzoek aan de buitenlandse toezichthouder. Een buitenlandse toezichthouder kan kosten in rekening brengen voor de verwerking van uw verzoek.

Dienstverrichting of bijkantoor

U heeft twee mogelijkheden om uw diensten in het buitenland aan te bieden: door dienstverrichting of met een bijkantoor. 

Dienstverrichting houdt in dat u uw activiteiten vanuit uw kantoor in Nederland verricht. U opent geen kantoor in het buitenland.

Met een bijkantoor houdt in dat u een kantoor opent in het land waar u een Europees paspoort voor aanvraagt. De gegevens van dit bijkantoor moet u ook opgeven aan de AFM. Het bijkantoor heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid en is dus een onderdeel van de Nederlandse vennootschap. Het bijkantoor moet een adres en een contactpersoon hebben in het betreffende land. Wijzigingen met betrekking tot het bijkantoor, zoals het adres of de contactpersoon, moet u doorgegeven aan de AFM. De AFM geeft deze wijzigingen door aan de buitenlandse toezichthouder.

Andere diensten

Als u ook bijvoorbeeld consumptief krediet in het buitenland wilt aanbieden, dan moet u hiervoor een vergunning in het betreffende land aanvragen. U kunt hiervoor contact opnemen met de financiële toezichthouder van het betreffende land.

Kosten

Voor de aanvraag van een Europees paspoort worden geen kosten in rekening gebracht door de AFM. Een buitenlandse toezichthouder kan wel kosten in rekening brengen voor de verwerking van uw verzoek. 

Afmelden van een Europees paspoort

Als u geen gebruik meer wenst te maken van een Europees paspoort, dan kunt u deze afmelden. De AFM stelt de buitenlandse toezichthouder op de hoogte van de beëindiging van uw werkzaamheden aldaar. Als u het Europees paspoort heeft afgemeld, dan mag u vanaf de afmeldingsdatum geen diensten meer verrichten in het betreffende land. U ontvangt een bevestiging van de afmelding van het Europees paspoort.

Wijzigen van een Europees paspoort

Wijzigingen met betrekking tot uw Europees paspoort moet u melden aan de AFM. Bij een wijziging moet u denken aan een wijziging in de producten en diensten waarvoor het Europees paspoort geldt. U heeft nu bijvoorbeeld een Europees paspoort om te mogen bemiddelen in schadeverzekeringen in Duitsland. U wilt nu ook optreden als gevolmachtigd agent in levensverzekeringen in Duitsland. Dat moet u dan bij ons melden.

U ontvangt een bevestiging van de wijziging van uw Europees paspoort. Daarnaast zal de wijziging worden opgenomen in het register van de AFM. 

Voor de wijziging van een Europees paspoort worden geen kosten in rekening gebracht door de AFM. Een buitenlandse toezichthouder kan wel kosten in rekening brengen voor de wijziging. 

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten