Terug

Betrouwbaarheid en geschiktheid Voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Personen die het beleid van een financiële onderneming (mede) bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten betrouwbaar en/of geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Als deze personen aantreden bij een financiële onderneming worden zij door de AFM en/of De Nederlandsche Bank (DNB) getoetst op betrouwbaarheid en/of geschiktheid.

Meer informatie over toetsingen van dagelijks beleidsbepalers, commissarissen en medebeleidsbepalers vindt u op de webpagina Toetsingen bestuurders en commissarissen.

Aan- of afmelding (mede)beleidsbepalers

U kunt een (mede)beleidsbepaler van uw financiële onderneming aan- of afmelden via ons AFM Portaal.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten