Terug

Bedrijfsvoering binnen uw onderneming Voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Voor u kunt gaan adviseren en bemiddelen en ook wanneer u al een vergunning heeft, dient u een aantal zaken op orde te hebben op het gebied van administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) en het verplicht doorgeven van informatie aan de AFM. Bij het faillissement van de onderneming moet de portefeuille worden verkocht en dient u uw Wft-vergunning in te leveren.