Terug

Advies en bemiddeling - Zorg en schade Voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Bij het geven van advies voor en bemiddelen in een zorgverzekering of een schadeverzekering voor bijvoorbeeld een auto of opstal, is de passendheid van het advies en de kwaliteit van de bemiddeling belangrijk. DeAFM geeft richting aan de kwaliteit van vermogensadvies en bemiddeling en houdt hier toezicht op. De AFM let er hierbij op dat het belang van de klant centraal staat.

Vergunning en vakbekwaamheidseisen

Voor advies en bemiddeling in zorg- en/of schadeverzekeringbenen is een vergunning nodig. Daarnaast moeten medewerkers die met klanten contact hebben per 1 januari 2014 voldoen aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen. Voor de huidige diploma’s geldt een overgangsregime.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten