Terug

Advies en bemiddeling - Inkomen Voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Bij het geven van advies voor en bemiddelen in inkomensverzekeringen, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering, voor de consument, is de passendheid van het advies en de kwaliteit van de bemiddeling belangrijk.

De AFM geeft richting aan de kwaliteit van advies en bemiddeling in inkomensverzekeringen en houdt hier toezicht op. We letten er hierbij op dat het belang van de klant centraal staat.

Vergunning en vakbekwaamheidseisen

Voor advies en bemiddeling in inkomensverzekeringen is een vergunning nodig. Daarnaast moeten medewerkers die met klanten contact hebben per 1 januari 2014 voldoen aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen. Voor de huidige diploma’s geldt een overgangsregime.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten