Terug

Advies en bemiddeling Voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

De AFM geeft richting aan de kwaliteit van advies en bemiddeling en houdt hier toezicht op. De AFM let er hierbij op dat het belang van de klant centraal staat. Voor het geven van advies over en bemiddelen in financiële producten, zoals hypotheken, inboedelverzekeringen of vermogensopbouwproducten, heeft u een vergunning nodig.