Terug

Vergunning aanvragen Voor Accountantsorganisaties

Voor het verrichten van wettelijke controles is een Wta-vergunning nodig. U mag pas beginnen met de uitvoering van wettelijke controles als uw aanvraag is goedgekeurd en uw organisatie staat ingeschreven in het openbare register van de AFM.

Wilt u een registratie als auditorganisatie van een derde land aanvragen? Zie hiervoor de informatie voor auditorganisaties van een derde land.