Terug

Veranderingen in het toezicht op niet-OOB-accountantsorganisaties Voor Accountantsorganisaties

De AFM verricht vanaf 2022 feitelijk het Wta-toezicht op alle accountant(s)organisatie(s). Het kabinet besloot dit op aanbeveling van de Commissie Toekomst Accountancysector. Tot en met 2021 voeren beroepsorganisaties NBA en SRA de kwaliteitstoetsingen uit voor de AFM op de niet-OOB-accountantsorganisaties (hierna: accountantsorganisaties). 2021 is een jaar, waarin we ons voorbereiden op het Wta-toezicht op ongeveer 260 accountantsorganisaties en de sector hierin meenemen. Deze informatie is speciaal opgesteld om niet-OOB-accountantsorganisaties te informeren over de overheveling van het feitelijke toezicht naar de AFM en wat dat betekent voor het toezicht op uw accountantsorganisatie.

Als toezichthouder willen wij een bijdrage leveren aan getrouwe en relevante (niet)financiële verslaggeving van organisaties richting eindgebruikers. Daarbij staat het publieke belang en dat van de eindgebruiker voorop. Als accountantsorganisatie bent u een belangrijke schakel in de keten van partijen die voor goede verslaggeving en de daarbij behorende zekerheid voor de eindgebruiker zorgen. In ons toezicht op uw accountantsorganisatie willen we bereiken dat u verbeterpunten proactief en zelflerend oppakt. Wij stimuleren dat, maar zijn ook streng als dat nodig is om normnaleving te realiseren.


AFM-bestuurder Hanzo van Beusekom licht dat kort toe:


Hoe gaan we vanaf 2022 toezicht houden?

Om onze toezichtdoelen goed te kunnen bepalen, willen wij u - als accountantsorganisatie - eerst leren kennen. Onze aanpak zich richt op het zien, begrijpen en aanpakken van risico’s en het bepalen van het effect daarvan. We kijken dan vooral naar de risico’s die belangrijk zijn voor onze maatschappelijke opdracht. We houden dus risicogebaseerd toezicht. Onze toezichtaanpak zal per groep van accountantsorganisaties (segment) kunnen verschillen en is afgestemd op de schaal, activiteiten en risico's bij een accountantsorganisatie. (Lees hier meer over de achtergrond van ons toezicht.)

 

AFM-toezichtspecialist Barbara Majoor licht onze toezichtaanpak toe:


Ons toezicht is data-gedreven. Zo kunnen wij gerichter en efficiënter toezicht houden. In 2021 houden wij al pilots met data-uitvragen. Zo krijgen wij inzicht in de beschikbare data en proberen daarmee uw inspanningen om de data beschikbaar te maken, te beperken. 

 

AFM-toezichthouder Jelmer Post legt uit wat deze pilots precies inhouden:

Wat betekent dit concreet?

Vanaf 1 januari 2022 voeren we het directe Wta-toezicht uit op alle vergunninghoudende accountantsorganisaties. We kijken daarbij naar de kwaliteitswaarborgen (het stelsel van kwaliteitsbeheersing), kwaliteit van wettelijke controles en de kwaliteitsgerichte cultuur binnen accountantsorganisaties. We hebben daarbij oog voor proportionaliteit, met andere woorden: we houden rekening met de grootte van een accountantsorganisatie.

 

Ruud de Hollander, hoofd van onze afdeling Kwaliteit Accountantsorganisaties & Verslaggeving, licht dat toe:

Wat verandert er in de samenwerking met NBA en SRA?

Het reguliere toezicht wordt nu nog uitgevoerd door de beroepsorganisatie NBA en de SRA. Vanaf 2022 zal de AFM het Wta-toezicht volledig zelfstandig uitvoeren. De samenwerking met de NBA en SRA zal in de toekomst vooral bestaan uit informatie-uitwisseling waar dat nodig en nuttig is voor onze wederzijdse doelen. De informatie van de NBA en SRA heeft daarbij een belangrijke signaalfunctie voor ons risico-gebaseerde toezicht. We streven samen naar een hoge, duurzame kwaliteit van wettelijke controles en een groot maatschappelijk vertrouwen in de accountancysector. Onze afspraken met de NBA en SRA worden vastgelegd in een (herzien) convenant. Dat wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op onze website.

Wanneer gaat u er iets van merken?

De uitvoering van ons toezicht op niet-OOB-accountantsorganisaties start op 1 januari 2022, maar zal gefaseerd ingaan, waarbij wij ons toezicht stapsgewijs opbouwen. Wij bouwen contactmomenten met u in om u daarover op de hoogte te houden.


In het voorjaar van 2021 hebben we een eerste reeks online informatiesessies georganiseerd. Een aantal veel gestelde vragen kunt u via de link rechts bovenaan deze pagina bekijken.


In het najaar van 2021 delen we onze leerpunten uit de data-puntenpilots en stellen we aan u een basisset beschikbaar van de in 2022 uit te vragen datapunten.


Eind 2021 of begin 2022 volgen nieuwe online informatiesessies. We informeren over de plannen voor 2022, leggen uit wat de overdracht van lopende dossiers vanuit de NBA en SRA betekent en lichten toe hoe de AFM invulling geeft aan de toetsingscyclus.


Heeft u vragen?

Raadpleeg eerst de informatie op onze website. Staat de door u gezochte informatie er niet bij? Stuur dan een e-mail naar wta@afm.nl. U kunt in uw e-mail ook aangeven dat u gebeld wilt worden. Wij zullen ons best doen eventuele vragen te beantwoorden. De informatie op deze webpagina zal periodiek worden bijgewerkt naar aanleiding van de ontwikkelingen.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties