Terug

Waarom houdt de AFM toezicht? Voor Accountantsorganisaties

Accountants moeten betrouwbaar en onafhankelijk zijn. Zij mogen zich niet laten leiden door commerciële of persoonlijke belangen. Door toezicht te houden wil de AFM ervoor zorgen dat accountants hun neutrale positie verstevigen. Hierdoor wordt het publieke belang gediend.

Waar houdt de AFM toezicht op?

De AFM houdt toezicht op accountantsorganisaties die wettelijke controles verrichten. Andere werkzaamheden of diensten van accountantsorganisaties vallen niet onder het toezicht van de AFM. Die vallen onder het toezicht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

De AFM controleert of de accountantsorganisatie voldoet aan de normen uit de Wta. Dit doen we door de kwaliteitsbeheersingssystemen van de accountantsorganisaties te controleren. De AFM controleert ook hoe deze systemen werken. Daarvoor worden onder meer controledossiers geïnspecteerd. De AFM kijkt dan vooral naar de volgende punten:

  • Hoe goed de controle-informatie is vastgelegd.
  • Hoe het proces van oordeelvorming is gegaan.
  • Of de accountantsverklaring ondersteund wordt door de bevindingen uit de controle.

Wanneer houdt de AFM toezicht?

De AFM controleert accountantsorganisaties die een vergunning aanvragen. Zij moeten dan voldoen aan de normen uit de Wta. Als een accountantsorganisatie niet aan de normen voldoet, dan verleent de AFM geen vergunning. 

Ook als een accountantsorganisatie al een vergunning heeft, blijft de AFM toezien of de normen van de Wta worden nageleefd. Is de accountantsorganisatie aangesloten bij de SRA (Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten)? Dan houdt de AFM rekening met de uitkomsten van de inspecties door de SRA. De AFM heeft namelijk een samenwerkingsconvenant met de SRA. De AFM blijft wel de verantwoordelijkheid houden voor het toezicht.

Hoe houdt de AFM toezicht?

Verricht u uitsluitend wettelijke controles bij niet-OOB’s (organisaties van openbaar belang)? Dan onderzoekt de AFM minimaal één keer in de zes jaar of uw organisatie voldoet aan de normen van de Wta. Als u wettelijke controles verricht bij OOB’s, dan onderzoekt de AFM dit minimaal één keer in de drie jaar.

De AFM gebruikt informatie van en over uw organisatie. Hiermee bepalen wij de volgorde van de toezichtonderzoeken. Bijvoorbeeld informatie uit eerdere onderzoeken, signalen en het bijdragemodel. Het bijdragemodel is een vragenlijst die accountantsorganisaties jaarlijks moeten invullen.

Krijgt de AFM ernstige signalen uit de markt? Dan kunnen we een incidentenonderzoek of een inval doen. Ook kan de AFM themaonderzoeken uitvoeren.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties