Terug

Overzicht inkomsten wettelijke controles OOB-accountantsorganisaties Voor Accountantsorganisaties

Op basis van Europese regelgeving publiceert de AFM jaarlijks een overzicht van accountantsorganisaties met een vergunning voor het uitvoeren van wettelijke controles bij Organisaties van Openbaar Belang (OOB’s). Het overzicht laat de accountantsorganisaties zien die meer dan 15% hebben ontvangen van de in Nederland totaal in rekening gebrachte vergoedingen voor wettelijke controles bij OOB-controlecliënten.

Deze informatie is bedoeld voor OOB’s en hun auditcommissies voor de selectie en benoeming van accountantsorganisaties. De informatie is gebaseerd op de gegevens die door deze accountantsorganisaties zijn aangeleverd voor de AFM Monitor Accountantsorganisaties 2021.

OOB-accountantsorganisaties

  • BDO Audit & Assurance B.V.
  • Deloitte Accountants B.V.
  • Ernst & Young Accountants LLP*
  • KPMG Accountants N.V.*
  • Mazars Accountants N.V.
  • PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.*

*Accountantsorganisaties die meer dan 15% hebben ontvangen van de in Nederland totaal in rekening gebrachte vergoedingen voor wettelijke controles bij OOB-controlecliënten.

Informatie bij het overzicht inkomsten wettelijke controles OOB-accountantsorganisaties

De AFM is op grond van artikel 51a van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) belast met de uitvoering en handhaving van verordening (EU) nr. 537/2014 (Verordening).

Op grond van artikel 16, derde lid, van de Verordening publiceert de AFM een lijst van de accountantsorganisaties die wettelijke controles verrichten bij organisaties van openbaar belang (OOB’s). Deze lijst is gebaseerd op gegevens die door de accountantsorganisaties zijn aangeleverd aan de AFM op basis van hun meest recent afgesloten boekjaar en wordt jaarlijks bijgewerkt.

Vragen over het overzicht? Stuur een e-mail naar wta@afm.nl.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties