Terug

AFM Monitor Voor Accountantsorganisaties

De AFM Monitor Accountantsorganisaties (Monitor) is bedoeld voor OOB-vergunninghouders.

Wat is de Monitor Accountantsorganisaties?

De AFM verzoekt OOB-vergunninghouders jaarlijks om de Monitor Accountantsorganisaties in te vullen. De monitor bevat vooral vragen die betrekking hebben op informatie die accountantsorganisaties wettelijk verplicht moeten vastleggen. Daarnaast bevat de monitor vragen die betrekking hebben op informatie waarvan de AFM veronderstelt dat deze (centraal) binnen de accountantsorganisatie wordt vastgelegd voor de beheerste bedrijfsvoering. De informatie uit de monitor wordt ook gebruikt om uw bijdrage aan het doorlopend toezicht te berekenen.

Invullen van de vragenlijst voor de Monitor Accountantsorganisaties 2022

U heeft tot en met 31 december 2022 de tijd om de vragenlijst in te vullen. U moet deze volledig, juist en naar waarheid invullen. U moet uw antwoorden achteraf kunnen onderbouwen met gegevens of bescheiden als de AFM daarnaar vraagt. U hoeft geen gegevens ter onderbouwing mee te sturen. De contactpersonen van vergunninghouders krijgen een uitnodiging om de Monitor in te vullen. Op de dag dat de Monitor live gaat, ontvangen zij een e-mail. Vanaf die dag kunnen zij de Monitor invullen via het AFM Portaal. Hiervoor heeft u een account nodig.

Voorbeeldformulieren en begrippenlijst

U kunt hiernaast een printbare versie downloaden van de vragenlijst van de Monitor Accountantsorganisaties 2022. Ook vindt u hier de begrippenlijst en de Corruption Perceptions Index 2021.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact met ons op. Dat kan door een e-mail te sturen naar wta@afm.nl. U kunt ook bellen naar 020 797 28 56, op maandag tot en met donderdag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.

Wat doet de AFM met deze informatie?

De Monitor Accountantsorganisaties is één van de toezichtinstrumenten die de AFM gebruikt voor het uitvoeren van haar doorlopend toezicht op accountantsorganisaties. Met de monitor verstrekken accountantsorganisaties jaarlijks informatie aan de AFM die zij nodig heeft voor het effectief en efficiënt uitvoeren van haar toezichtstaak. De AFM gebruikt deze informatie om kennis te verkrijgen over individuele accountantsorganisaties, maar ook over alle vergunninghoudende accountantsorganisaties gezamenlijk.

Op basis van deze kennis kan de AFM haar andere toezichtinstrumenten zo goed mogelijk inzetten. Naar aanleiding van de informatie in de monitor kan de AFM aanvullende gegevens en bescheiden opvragen bij accountantsorganisaties, een accountantsorganisatie uitnodigen voor een gesprek of onderzoek uitvoeren.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties