Terug

AFM Monitor Voor Accountantsorganisaties

De AFM Monitor Accountantsorganisaties (Monitor) is bedoeld voor zowel OOB- als niet-OOB-vergunninghouders.

Hoe werkt de Monitor?

De AFM verzoekt vergunninghoudende accountantsorganisaties jaarlijks per brief om de Monitor in te vullen. De Monitor bevat vooral vragen die betrekking hebben op informatie waarvoor een wettelijke verplichting bestaat deze binnen de accountantsorganisatie vast te leggen. Daarnaast bevat de Monitor vragen die betrekking hebben op informatie waarvan de AFM veronderstelt dat deze centraal binnen de accountantsorganisatie wordt vastgelegd voor de beheerste bedrijfsvoering van de organisatie. De Monitor wordt ook gebruikt om uw bijdrage aan het doorlopend toezicht te berekenen, hiervoor hoeft u geen aparte vragenlijst in te vullen.

Monitor 2019 – vragenlijst invullen

U heeft van maandag 17 juni tot en met zondag 21 juli 2019 de tijd om de vragenlijst in te vullen. Deze moet volledig, juist en naar waarheid worden ingevuld. U moet de gegeven antwoorden achteraf kunnen onderbouwen met gegevens of bescheiden, als de AFM daarnaar vraagt. Vooraf hoeft u geen gegevens ter onderbouwing mee te sturen. De contactpersonen van de vergunninghouders die worden uitgenodigd om de AFM Monitor in te vullen ontvangen in de twee weken voorafgaand aan 17 juni de benodigde logingevens. Op 17 juni ontvangen zij per e-mail de melding dat zij de Monitor kunnen invullen. Nieuw dit jaar is dat er ook vragen worden gesteld over cyberveiligheid. De AFM heeft sinds 2018 meer aandacht voor dit onderwerp.

Vragen?

Als u na het lezen van de informatie op deze website nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de AFM, bij voorkeur via het e-mailadres wta@afm.nl

of eventueel via telefoonnummer 020 - 797 3170, op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.

Wat doet de AFM met deze informatie?

De Monitor is één van de toezichtsinstrumenten die de AFM gebruikt voor het uitvoeren van het doorlopend toezicht op accountantsorganisaties. In de Monitor verstrekken accountantsorganisaties jaarlijks informatie aan de AFM die zij nodig heeft voor het effectief en efficiënt uitvoeren van haar toezichtstaak. Daarmee dragen accountantsorganisaties bij aan de doelstellingen van de wet- en regelgeving. De AFM gebruikt deze informatie om kennis te verkrijgen over individuele accountantsorganisaties, maar ook over alle vergunninghoudende accountantsorganisaties gezamenlijk.

Op basis van deze kennis kan de AFM haar andere toezichtsinstrumenten zo goed mogelijk inzetten. Naar aanleiding van de informatie in de Monitor kan de AFM aanvullende gegevens en bescheiden opvragen bij accountantsorganisaties, een accountantsorganisatie uitnodigen voor een gesprek of onderzoek op het kantoor van de AFM, of een toezichtsonderzoek bij een accountantsorganisatie uitvoeren.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties