Terug

AFM Monitor Voor Accountantsorganisaties

De AFM Monitor Accountantsorganisaties (Monitor) 2018 is bedoeld voor zowel OOB- als niet-OOB-vergunninghouders.

Hoe werkt de Monitor?

De AFM verzoekt vergunninghoudende accountantsorganisaties jaarlijks per brief om de Monitor in te vullen. De Monitor bevat vooral vragen die betrekking hebben op informatie waarvoor een wettelijke verplichting bestaat deze binnen de accountantsorganisatie vast te leggen. Daarnaast bevat de Monitor vragen die betrekking hebben op informatie waarvan de AFM veronderstelt dat deze centraal binnen de accountantsorganisatie wordt vastgelegd voor de beheerste bedrijfsvoering van de organisatie. De Monitor wordt voortaan ook gebruikt om uw bijdrage aan het doorlopend toezicht te berekenen, hiervoor hoeft u geen aparte vragenlijst meer in te vullen.

Monitor invullen

U heeft tot en met maandag 31 december 2018 de tijd om deze in te vullen. De Monitor moet volledig, juist en naar waarheid worden ingevuld. Als de AFM daar specifiek om vraagt, moeten accountantsorganisaties de gegeven antwoorden achteraf kunnen onderbouwen met gegevens of bescheiden. Deze gegevens of bescheiden ter onderbouwing hoeven niet vooraf te worden meegestuurd met de Monitor.

Voorbeeldformulieren & begrippenlijst

U kunt hiernaast een printbare versie downloaden van de Monitor 2018 voor OOB-kantoren en voor niet-OOB-kantoren en van de begrippenlijst.

Vragen?

Als u na het lezen van de informatie op deze website nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de AFM, bij voorkeur via het e-mailadres wta@afm.nl of eventueel via telefoonnummer 020 - 797 2856, op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.

Wat doet de AFM met deze informatie?

De Monitor is één van de toezichtsinstrumenten die de AFM gebruikt voor het uitvoeren van het doorlopend toezicht op accountantsorganisaties. In de Monitor verstrekken accountantsorganisaties jaarlijks informatie aan de AFM die zij nodig heeft voor het effectief en efficiënt uitvoeren van haar toezichtstaak. Daarmee dragen accountantsorganisaties bij aan de doelstellingen van de wet- en regelgeving. De AFM gebruikt deze informatie om kennis te verkrijgen over individuele accountantsorganisaties, maar ook over alle vergunninghoudende accountantsorganisaties gezamenlijk.

Op basis van deze kennis kan de AFM haar andere toezichtsinstrumenten zo goed mogelijk inzetten. Naar aanleiding van de informatie in de Monitor kan de AFM aanvullende gegevens en bescheiden opvragen bij accountantsorganisaties, een accountantsorganisatie uitnodigen voor een gesprek of onderzoek op het kantoor van de AFM, of een toezichtsonderzoek bij een accountantsorganisatie uitvoeren.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties