Terug

AFM Monitor Voor Accountantsorganisaties

De AFM Monitor Accountantsorganisaties (Monitor) is bedoeld voor zowel OOB- als niet-OOB-vergunninghouders.

Wat is de Monitor?

De AFM verzoekt vergunninghoudende accountantsorganisaties jaarlijks per brief en per e-mail om de Monitor in te vullen. De Monitor bevat vooral vragen die betrekking hebben op informatie die accountantsorganisaties wettelijk verplicht moeten vastleggen. Daarnaast bevat de Monitor vragen die betrekking hebben op informatie waarvan de AFM veronderstelt dat deze centraal binnen de accountantsorganisatie wordt vastgelegd voor de beheerste bedrijfsvoering van de organisatie. De Monitor wordt ook gebruikt om uw bijdrage aan het doorlopend toezicht te berekenen. Hiervoor hoeft u geen aparte vragenlijst in te vullen.

Invullen van de vragenlijst voor de Monitor 2020

U heeft van maandag 29 juni tot en met zondag 16 augustus 2020 de tijd om de vragenlijst in te vullen. U moet deze volledig, juist en naar waarheid invullen. U moet uw antwoorden achteraf kunnen onderbouwen met gegevens of bescheiden als de AFM daarnaar vraagt. Vooraf hoeft u geen gegevens ter onderbouwing mee te sturen. De contactpersonen van vergunninghouders met een boekjaar eindigend per 31 december 2019 krijgen een uitnodiging om de Monitor in te vullen. Zij ontvangen in de twee weken vóór 29 juni 2020 de benodigde inloggegevens. Op de dag dat de vragenlijst van de Monitor live gaat, ontvangen zij daarover een e-mail. Vanaf die dag kunnen zij de Monitor invullen.

Voorbeeldformulieren en begrippenlijst

U kunt hiernaast een printbare versie downloaden van de vragenlijst van de Monitor 2020. Ook vindt u hier de begrippenlijst en een overzicht uit de Transparancy International Corruption Index. In de Transparancy Internationals Corruption Index staan de landen vermeld die 40 of minder scoren op deze index.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact met ons op. Dat kan door een e-mail te sturen naar wta@afm.nl. U kunt ook bellen naar 020 797 28 56, op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.

Wat doet de AFM met deze informatie?

De Monitor is een van de toezichtinstrumenten die de AFM gebruikt voor het uitvoeren van haar doorlopend toezicht op accountantsorganisaties. Met de Monitor verstrekken accountantsorganisaties jaarlijks informatie aan de AFM die zij nodig heeft voor het effectief en efficiënt uitvoeren van haar toezichtstaak. Daarmee dragen accountantsorganisaties bij aan de doelstellingen van de wet- en regelgeving. De AFM gebruikt deze informatie om kennis te verkrijgen over individuele accountantsorganisaties, maar ook over alle vergunninghoudende accountantsorganisaties gezamenlijk. 

Op basis van deze kennis kan de AFM haar andere toezichtinstrumenten zo goed mogelijk inzetten. Naar aanleiding van de informatie in de Monitor kan de AFM aanvullende gegevens en bescheiden opvragen bij accountantsorganisaties, een accountantsorganisatie uitnodigen voor een gesprek of onderzoek op het kantoor van de AFM, of een toezichtonderzoek bij een accountantsorganisatie uitvoeren.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties