Terug

Interpretaties AFM van wet- en regelgeving Voor Accountantsorganisaties

De AFM publiceert interpretaties om marktpartijen inzicht te geven in de visie van de AFM op geldende wet- en regelgeving. Op deze pagina vindt u de interpretaties in het kader van wet- en regelgeving voor accountantsorganisaties.

In de opgenomen interpretaties geeft de AFM een toelichting op de meldingsplicht van incidenten zoals die in de Wta staat vermeldt. In de interpretaties gaat de AFM in op:

  • Het belang van incidentmeldingen.
  • Wat zijn incidenten?
  • Wat zijn integriteitrisico’s?
  • Wanneer zijn schendingen aan te merken als incidenten?
  • Het wettelijk kader.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties