Terug

Achtergrond wetgevingsvoorstellen hervorming accountantsmarkt Voor Accountantsorganisaties

De voorstellen van de Europese Commissie maken onderdeel uit van de wetgevingsherziening die de Europese Commissie in verschillende onderdelen van de financiële sector doorvoert. De Europese Commissie beschouwt de wettelijke controle van jaarrekeningen als één van de belangrijkste bouwstenen voor financiële stabiliteit. Andere wetgevingsinitiatieven hebben betrekking op corporate governance, financiële verslaggeving en kredietbeoordelingen.

Informatie delen

Delen via: deel