Terug

Wetgevingsvoorstellen hervorming accountantsmarkt Voor Accountantsorganisaties

Op 30 november 2011 heeft Commissaris Barnier van het Directoraat-generaal Interne Markt wetgevingsvoorstellen gepresenteerd voor de hervorming van de accountantsmarkt. Op deze pagina's leest u een beschrijving en analyse van de AFM over de belangrijkste inhoudelijke onderwerpen uit de ontwerpverordening en de ontwerprichtlijn. Daarbij wordt per onderwerp een samenvatting gegeven van het voorstel van de Europese Commissie en worden de wijzigingen ten opzichte van de huidige Nederlandse situatie beschreven.