Terug

Contact en vragen over de Wta Voor Accountantsorganisaties

Vragen over het toezicht of de wet- en regelgeving en andere onderwerpen kunnen telefonisch of schriftelijk (via de website, per e-mail, fax of brief) worden gesteld. Uit oogpunt van zorgvuldigheid worden inhoudelijke vragen niet telefonisch, maar alleen schriftelijk afgehandeld.

Dit betekent dat vragen over de uitleg, toepassing of interpretatie van wet- en regelgeving of AFM-beleid alleen schriftelijk kunnen worden gesteld. Overigens geeft de AFM geen ‘rulings’ of ‘preclearance’: de AFM doet vooraf geen uitspraak over specifieke casussen. Accountantsorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het adequaat naleven van de relevante wet- en regelgeving. Hierbij kunnen zij advies inwinnen bij bijvoorbeeld de beroepsorganisaties of bij (juridische) adviseurs. Dringende praktische zaken, zoals problemen met de toegang tot en de formulieren in het AFM Portaal worden wel telefonisch afgehandeld.

De AFM heeft de voorkeur om het contact met vergunningaanvragers en –houders zoveel mogelijk met of via de vaste contactpersoon van de accountantsorganisatie te laten verlopen. De AFM beantwoordt vragen zoveel mogelijk aan de persoon die de vraag heeft gesteld met een kopie aan de vaste contactpersoon binnen de accountantsorganisatie.

De belangrijkste contactgegevens van de AFM:

Autoriteit Financiële Markten
t.a.v. Toezicht | Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving
Postbus 11723
1001 GS  Amsterdam

E-mail: wta@afm.nl
Telefoon: (020) 797 2000 maandag t/m vrijdag van 9.00u - 17.00 uur.
Fax: (020) 797 3825

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties