Terug

Contact en vragen over de Wta Voor Accountantsorganisaties

Vragen over ons toezicht en andere onderwerpen kunnen telefonisch of schriftelijk (via de website, per e-mail of brief) worden gesteld. Uit oogpunt van zorgvuldigheid worden inhoudelijke vragen niet telefonisch, maar alleen schriftelijk afgehandeld.

Dit betekent dat vragen over toezicht of AFM-beleid alleen schriftelijk kunnen worden gesteld. Overigens geeft de AFM geen ‘rulings’ of ‘preclearance’: de AFM doet geen uitspraak over specifieke casussen naar aanleiding van een vraag. Accountantsorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het adequaat naleven van de relevante wet- en regelgeving. Hierbij kunnen zij advies inwinnen bij bijvoorbeeld de beroepsorganisatie NBA of bij (juridische) adviseurs. Praktische zaken, zoals problemen met de toegang tot en de formulieren in het AFM Portaal, worden wel telefonisch afgehandeld.

De AFM heeft de voorkeur om het contact met vergunninghouders zoveel mogelijk met of via de vaste contactpersoon van de accountantsorganisatie die in het AFM register staan te laten verlopen. De AFM beantwoordt vragen zoveel mogelijk aan de persoon die de vraag heeft gesteld met een kopie aan de vaste contactpersoon.

De belangrijkste contactgegevens van de AFM:

Autoriteit Financiële Markten
t.a.v. Toezicht | Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving
Postbus 11723
1001 GS  Amsterdam

E-mail: wta@afm.nl
Telefoon: (020) 797 2000 maandag t/m vrijdag van 9.00u - 17.00 uur.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties