Terug

Vereisten voor registratie als auditkantoor uit een andere lidstaat Voor Accountantsorganisaties

Voor de registratie van een auditkantoor uit een andere lidstaat in Nederland is vereist dat dit auditkantoor in een andere lidstaat is toegelaten om wettelijke controles te verrichten.

Voor wie?

Een auditkantoor uit een andere lidstaat moet voor het verrichten van wettelijke controles in Nederland een of meer externe accountants aanmelden onder wiens verantwoordelijkheid wettelijke controles worden verricht. Als externe accountant kunnen worden aangemeld:

  • een Registeraccountant (RA) of Accountants-Administratieconsulent (AA) met certificeringsbevoegdheid die in het accountantsregister van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is ingeschreven, of;
  • een accountant die in een andere lidstaat is toegelaten tot het verrichten van wettelijke controles in de desbetreffende lidstaat en die beschikt over een verklaring van vakbekwaamheid afgegeven door de Commissie eindtermen accountantsopleiding.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties