Terug

Toezichtkosten auditkantoren uit andere lidstaten Voor Accountantsorganisaties

Voor het aanvragen van een registratie als auditkantoor uit een andere lidstaat zijn eenmalig kosten verbonden van €5.000.

Bijdrage toezichtkosten

Vanaf het moment dat de AFM u heeft geregistreerd, betaalt u jaarlijks een bijdrage aan toezichtkosten van €1.600, vermeerderd met de in de Regeling bekostiging financieel toezicht 2016 genoemde bedragen gebaseerd op de omzet uit wettelijke controles verricht onder Nederlands recht.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties