Terug

Informatie voor accountantsorganisaties

Accountantsorganisaties en externe accountants die wettelijke controles uitvoeren moeten voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. De AFM houdt toezicht op de naleving van de kwaliteitseisen. Ook auditorganisaties en auditors van een derde land vallen onder het toezicht van de AFM. Kwaliteitseisen en toezicht zijn geregeld in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Hier vindt u informatie die u nodig heeft om aan de kwaliteitseisen en andere verplichtingen te voldoen.

Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties

Informatie delen

Delen via: deel