Het laatste nieuws

29 augustus 2016 17:37

"@Financien: Kamerbrief bij beantwoording vragen CFD inzake provisieverbod bit.ly/2c3Huma"

29 augustus 2016 17:36

"@Financien: Bijlage Brief aan CFD inzake provisieverbod en Europees Unierecht bit.ly/2bvgm0A"