Terug

Toezichtaanpak AFM

De AFM wil graag inzicht geven in de wijze waarop zij keuzes maakt en welke aanpak de AFM hanteert om effectief te zijn. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken. In de praktijk functioneren deze markten niet altijd vanzelf optimaal.

Daarom is er onafhankelijk toezicht van de AFM op de financiële (deel-)markten: Lenen, Sparen en Retailbeleggen, Verzekeren en Pensioenen, Marktintegriteit en Handhaving, Kapitaalmarkten, Asset Management en Accountantsorganisaties en Verslaggeving. Het gedragstoezicht van de AFM is gericht op eerlijke en transparante financiële marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en de zorgvuldige behandeling van klanten.

De maatschappelijke verwachtingen van toezicht zijn hoog. Een toezichthouder moet daarom goed kunnen uitleggen waarom ze iets wel of niet heeft gedaan. De AFM heeft een veelomvattend takenpakket waarbij het nodig is om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Hierbij is het doel om de middelen die de AFM heeft zo effectief mogelijk in te zetten. Bij de aanpak van problemen proberen we een goed evenwicht te bewaren tussen het oplossen van bestaande problemen en het voorkomen van nieuwe problemen. 

Lees meer in het document De toezichtaanpak van de AFM. Dit is een momentopname omdat het toezicht van de AFM continu in ontwikkeling is.

Informatie delen

Delen via: deel