Terug

Hoe bepaalt de AFM de hoogte van een boete?

De wet geeft de AFM grenzen en richting bij het vaststellen van de hoogte van een boete. De AFM hanteert een beleid om te waarborgen dat in verschillende zaken op een consistente wijze een passende boete wordt opgelegd.

Boetetoemetingsbeleid

Het beleid is oorspronkelijk opgesteld voor intern gebruik binnen de AFM, maar in juni 2017 heeft de AFM besloten om dit openbaar te maken. Het beleid bestaat uit twee stukken: het algemene boetetoemetingsbeleid en het onderliggende matigingsbeleid (dat richtlijnen bevat voor een verlaging van de boete op grond van een beperkte draagkracht van de overtreder).

Informatie delen

Delen via: deel