Terug

Jaarverslag

In het jaarverslag legt de AFM verantwoording af over de wijze waarop zij haar taak heeft ingevuld. In het jaarverslag is de jaarrekening opgenomen. Het jaarverslag belicht de toezichtstaken van de AFM. Ook wordt ingegaan op de nationale en internationale contacten, het personeelsbeleid en interne zaken van de AFM.

Het jaarverslag inclusief de jaarrekening wordt door de raad van toezicht van de AFM goedgekeurd en de jaarrekening wordt ter instemming voorgelegd aan de ministers van Financiën en van SZW.

Informatie delen

Delen via: deel