Terug

Prioriteit 2: Het versterken van het toezicht door te investeren in technologie en methodiek

Technologische ontwikkelingen beïnvloeden niet alleen de financiële sector, maar ook de AFM. We kunnen steeds effectiever werken door de beschikbaarheid, analyse en toepassing van data. Ook nieuwe inzichten in het gedrag van consumenten en beleggers enerzijds en het gedrag en de cultuur in organisaties anderzijds, zorgen ervoor dat ons toezicht steeds effectiever wordt. De AFM heeft een Expertise Centrum opgezet om nieuwe inzichten te kunnen inzetten in ons toezicht. Het expertisecentrum richt zich op 3 aandachtsgebieden.

Consumentengedrag en het gedrag van beleggers

Door de kennis op het gebied van het gedrag van consumenten en beleggers te vergroten, wordt ook de effectiviteit van toezicht versterkt. Uit gedragswetenschappelijk onderzoek weten we inmiddels dat consumenten en beleggers veelal niet rationeel handelen. Meer kennis en begrip van het gedrag van consumenten en beleggers helpt ons met het in kaart brengen van risico’s en het bepalen van effectieve interventies.

Gedrag en Cultuur

De AFM maakt zich sterk voor een (organisatie)cultuur bij financiële marktpartijen en sectoren waarin eerlijke en transparante dienstverlening wordt gestimuleerd. Door de kennis op het gebied van gedrag en cultuur te vergroten, beogen we ook de effectiviteit van toezicht te versterken. Onderzoek laat zien dat problemen in het gedrag en de cultuur van een onderneming vaak een voorbode zijn van misstanden in producten en dienstverlening. Meer kennis en begrip van gedrag en cultuur binnen organisaties (en deelsectoren) helpt ons met het in kaart brengen van risico’s en het bepalen van effectieve interventies.

Datagedreven toezicht

Financiële markten werken steeds meer op basis van data en geautomatiseerde processen. Dit biedt ons ook als toezichthouder de mogelijkheid om gebruik te maken van beschikbare gegevens. Het bijeenbrengen van gegevens en de analyse van data gebeurt al binnen de AFM, maar via het Expertise Centrum zal de ambitie om een datagedreven toezichthouder te worden verder worden vormgegeven. Waar mogelijk trekken we hierin samen op met DNB.

Informatie delen

Delen via: deel