Terug

Raad van toezicht (rvt)

De raad van toezicht ziet er op toe dat het bestuur van de AFM doet wat het moet doen en zich daarbij aan de wet houdt. De raad moet de volgende zaken goedkeuren:  

 • jaarplan
 • begroting
 • jaarrekening
 • grote bestuursbesluiten, zoals een verandering in de structuur van de organisatie.

Wie zitten er in de raad van toezicht?

De minister van Financiën benoemt en ontslaat de leden van de raad van toezicht. De raad zelf draagt nieuwe leden voor om te worden benoemd. De raad bestaat uit de volgende personen:

 • P. (Paul) Rosenmöller (voorzitter) - treedt per 24 mei 2019 terug
 • R. (Rob) Becker (vicevoorzitter) - treedt per 15 juli 2019 terug
 • W.M. (Willemijn) van Dolen 
 • W.E.M. (Wendy) de Jong
 • M.J. (Martin) van Rijn - per 24 mei voorzitter

Nevenfuncties

Hieronder volgt een overzicht van de nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als lid van de raad van toezicht. 

P. (Paul) Rosenmöller

 • voorzitter van de VO-raad 
 • vicevoorzitter raad van commissarissen NS, voorzitter remuneratie- en nominatiecommissie
 • lid raad van advies Focusgebied professional performance, Universiteit Utrecht.

R. (Rob) Becker

 • lid raad van toezicht en voorzitter auditcommissie Universiteit van Amsterdam
 • voorzitter raad van commissarissen Rode Kruis Ziekenhuis 
 • voorzitter raad van commissarissen Zorg van de Zaak Netwerk
 • voorzitter bestuur en medeoprichter internationale Stichting Aflatoun. 

W.M. (Willemijn) van Dolen

 • hoogleraar marketing Universiteit van Amsterdam
 • lid raad van commissarissen Starbucks Coffee EMEA B.V.
 • lid raad van toezicht en remuneratiecommissie Amsterdam Marketing
 • lid van de wetenschappelijke adviesraad van NIMA (Nederlands Instituut voor Marketing).

M.J. (Martin) van Rijn

 • voorzitter raad van bestuur Stichting Reinier Haga Groep
 • voorzitter Stichting Forum voor stedelijke vernieuwing.

W.E.M. (Wendy) de Jong

 • partner en adviseur governance en board room dynamics bij GovernanceQ
 • vicevoorzitter rvc Topfonds Gelderland B.V.
 • docent bij Governance University
 • lid rvc Ambulance Amsterdam B.V


Februari 2019

Kosten en uitgaven

De AFM plaatst een halfjaarlijks overzicht van declaraties van de raad van toezicht op de website met een vertraging van 6 maanden. Aan het begin van het jaar wordt het overzicht van de eerste 6 maanden van het voorafgaande jaar gepubliceerd. Halverwege het jaar volgt het overzicht over de laatste 6 maanden van het voorafgaande jaar.

Onder kosten en uitgaven vallen:

 • verblijfskosten tijdens binnenlandse en buitenlandse dienstreizen (maaltijden, drankjes en overnachtingen inclusief fooien)  
 • declaraties van uitgaven die niet vallen onder de hierboven genoemde posten (bijvoorbeeld relatiegeschenken).

Hierbij past de AFM de leidraad toe die het ministerie van Algemene Zaken bij het publiceren van declaraties van bewindslieden hanteert. In dit geval gaat het om de naam en de adresgegevens van het overnachtingadres.

Een aantal algemene gegevens is onleesbaar gemaakt:

 • parafen en handtekeningen 
 • de namen van personen anders dan leden van het bestuur 
 • de bedrijfsgegevens van het ingezette reisbureau.

Informatie delen

Delen via: deel