Terug

Interne regelingen

Iedere organisatie heeft te maken met integriteitsrisico's, ook de AFM. De AFM heeft als gedragstoezichthouder op de financiële markten een belangrijke voorbeeldrol voor het integer handelen.

Integriteitsbeleid en regelingen

De AFM is zich ervan bewust dat zij een voorbeeldfunctie heeft waar het gaat om integriteit. Om haar eigen integriteit te waarborgen heeft de AFM een zowel statutair als in een charter verankerde compliance functie. Deze valt rechtstreeks onder de voorzitter van het bestuur en heeft een directe lijn naar de voorzitter van de raad van toezicht.

Daarnaast kent de AFM een gedragscode en verschillende specifieke integriteitsregelingen. De activiteiten van de compliance functie betreffen risico analyse, bewustwording/training, monitoring en interne handhaving. De Compliance Officer rapporteert jaarlijks in het jaarverslag van de AFM 

Ook is er binnen de AFM een aantal vertrouwenspersonen.

Declaratieregelingen

Informatie delen

Delen via: deel