Terug

Interne regelingen

Iedere organisatie heeft te maken met integriteitsrisico's, ook de AFM. De AFM heeft als gedragstoezichthouder op de financiële markten een belangrijke voorbeeldrol voor het integer handelen.

Integriteitsbeleid en regelingen

De AFM is zich ervan bewust dat zij een voorbeeldfunctie heeft waar het gaat om integriteit. Om haar eigen integriteit te waarborgen heeft de AFM een zowel statutair als in een charter verankerde compliance functie. Deze valt rechtstreeks onder de voorzitter van het bestuur en heeft een directe lijn naar de voorzitter van de raad van toezicht.

Daarnaast kent de AFM een gedragscode en verschillende specifieke integriteitsregelingen. De activiteiten van de compliance functie betreffen risico analyse, bewustwording/training, monitoring en interne handhaving. De Compliance Officer rapporteert jaarlijks in het jaarverslag van de AFM 

Ook is er binnen de AFM een aantal vertrouwenspersonen.

Declaratieregelingen

Privacy Statement AFM

U kunt deze website anoniem raadplegen. De AFM verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website, worden wel verzameld.

Als u via deze website informatiemateriaal bestelt, vragen wij naar uw naam en adres. Meldt u zich aan voor onze e-mailservice, dan worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor de verzending. Wanneer u zich afmeldt voor deze service, worden uw gegevens van onze verzendlijst verwijderd.

Signalen die de AFM via deze website of via een andere weg ontvangt en relevant acht voor het toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB) kunnen aan DNB worden verstrekt. Vijf jaar na ontvangst van uw signaal, zal dit worden vernietigd.

Sinds 1 januari 2002 heeft de AFM een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is op basis van de Wbp belast met twee kerntaken:

  • het houden van onafhankelijk toezicht op de naleving van de Wbp binnen de AFM.
  • het (bij)houden van een openbaar register van alle verwerkingen van persoonsgegevens die op grond van de Wbp bij de FG moeten worden aangemeld.

Openbaar register inzien

Als u het openbaar register wenst te raadplegen kunt u uw verzoek per mail sturen aan privacy@afm.nl of bellen met 020-7972000.

Informatie delen

Delen via: deel