Terug

Bestuursleden AFM

Hier vindt u een overzicht van het statutair bestuur van de AFM. Dit bestuur bestaat momenteel uit 2 leden.

  • ir. M.W.L. (Merel) van Vroonhoven MBA (Voorzitter)
  • mr. drs. G.J. (Gerben) Everts RA

Ir. M.W.L. (Merel) van Vroonhoven MBA (1968)

Merel-van-Vroonhoven-90x120

Merel van Vroonhoven is sinds 1 april 2014 voorzitter van het Bestuur van de AFM. Binnen het bestuur is zij verantwoordelijk voor Compliance en Integriteit, de Interne Audit dienst en de afdelingen Strategie, Beleid en Internationale Zaken, Communicatie en Juridische zaken. Daarnaast is Van Vroonhoven lid van de ESMA Board of Supervisors. Sinds oktober 2016 is zij voorzitter van de Investor Protection and Intermediaries Standing Committee (IPISC) van ESMA.

Vanaf 2009 tot 1 april 2014 was Van Vroonhoven lid van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Spoorwegen. Daar heeft zij veel ervaring opgedaan met het werken in een publieke/private omgeving. Voordat Van Vroonhoven in dienst kwam bij NS bekleedde zij verschillende functies bij bank- en verzekeraar ING in binnen- en buitenland.
 
Tot 2007 was Merel van Vroonhoven directeur van het collectief pensioenbedrijf van Nationale Nederlanden. Daarna ging zij aan de slag bij ING Investment Management Europa. Als lid van het Management Committee was zij onder andere verantwoordelijk voor de verzekeringsportefeuille en het fiduciair vermogensbeheer.

Van Vroonhoven maakt zich hard voor diversiteit in organisaties. Dit uit de overtuiging dat de kracht als bedrijf (en samenleving) ligt in het feit dat iedereen verschillend en uniek is en verschillen je als organisatie sterker maken.

In 2012 is Merel van Vroonhoven uitgeroepen tot topvrouw van het jaar 2012. Van Vroonhoven heeft Geofysica gestudeerd aan de TU Delft (1993) en behaalde haar MBA met lof aan INSEAD in Fontainebleau (2000).

Merel van Vroonhoven heeft 2 kinderen.

Mr. drs. G.J. (Gerben) Everts RA (1971)

Gerben-Everts-90x120

Gerben Everts is sinds 1 november 2012 bestuurslid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Binnen het bestuur is hij verantwoordelijk voor het toezicht op kapitaalmarkten, financiële infrastructuur, asset management, accountantsorganisaties, corporate governance en financiële verslaggeving. Hij is lid van de IOSCO, ESRB en de IFIAR Boards. Everts is ook voorzitter van de Monitoring Group van IOSCO.

Everts is sinds 2011 werkzaam bij de AFM. Daarvoor werkte hij bij APG als manager Corporate Finance, Control en Riskmanagement. Hij bekleedde daarnaast diverse nationale en internationale nevenfuncties op het terrein van financiële verslaggeving, accountancy en corporate governance namens representatieve organisaties van institutionele beleggers.

Van 2002 tot 2006 werkte hij in Brussel bij de Europese Commissie, DG Interne Markt. Hij was daar onder meer direct betrokken bij de coördinatie van het Actieplan Financiële Diensten van toenmalig Eurocommissaris Frits Bolkestein.

Van 1998 tot 2002 werkte Everts bij het Ministerie van Financiën en was onder meer betrokken bij de introductie van onafhankelijk publiek toezicht op financiële verslaggeving, marktmisbruikwetgeving en de EU onderhandelingen over onder meer overnamebiedingen en IFRS.

Hij is zijn professionele carrière begonnen als accountant bij Price Waterhouse (rechtsvoorganger van PwC).

Everts studeerde van 1989 tot 1996 zowel rechten (fiscaal recht en specialisatie effectenrecht) als bedrijfseconomie/accountancy in Groningen en rondde in 1998 zijn opleiding tot registeraccountant af.

Gerben Everts heeft 2 kinderen.

Chief Operating Officer (COO)

De COO is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de AFM. De COO maakt geen onderdeel uit van het statutair bestuur van de AFM.

Dr. E.M.A. (Ellen) van Schoten RA (1966)

ellen van schoten 90 120Ellen van Schoten is sinds 1 oktober 2017 COO van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ellen is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering binnen de AFM en de bedrijfsvoeringsafdelingen Personeel & Organisatie en Facilitair Bedrijf, Informatisering, Informatiemanagement en Planning Control & Financiën.

Ellen heeft vanaf 2006 gewerkt voor de Algemene Rekenkamer. Vanaf 2009 was zij daar Secretaris (algemeen directeur) en onder andere belast met de leiding van de ambtelijke organisatie van ongeveer 300 professionals. Bij de Algemene Rekenkamer lag haar focus op het versterken van de rol van de Algemene Rekenkamer waarbij innovatie een belangrijke rol speelde. Voor haar benoeming tot secretaris was zij werkzaam als onderzoeksdirecteur bij de Algemene Rekenkamer. Zij gaf daarbij leiding aan het rijksbrede Verantwoordingsonderzoek, resulterend in de goedkeuring van de Rijksrekening.

Daarvoor was zij werkzaam als director forensic auditing (fraude onderzoek) bij PricewaterhouseCoopers resp. als plaatsvervangend directeur bij het Instituut Onderzoek Overheidsuitgaven. Ook vervulde zij functies bij het ministerie van Financiën en bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 
Ellen is in 1999 gepromoveerd bij de Vrije Universiteit Amsterdam op het onderwerp control en audit van financiële derivaten bij niet financiële instellingen. Naast dit doctoraat in de economie heeft Ellen een postdoctoraal Accountancy.

Informatie delen

Delen via: deel